Διεύθυνση σχολικής μονάδας. Επικοινωνία και Διαπραγμάτευση. Διευθέτηση συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα

Η φόρμα "Διδακτικές προσεγγίσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση " δεν δέχεται πια απαντήσεις.

Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της φόρμας αν θεωρείτε ότι αυτό είναι λάθος.