Request edit access
Aanmelding cursus
Contactgegevens cursist
Voornaam: *
Your answer
Achternaam: *
Your answer
Adres: *
Your answer
Postcode: *
Your answer
Woonplaats: *
Your answer
Telefoonnummer: *
Your answer
e-mailadres *
Your answer
Onderwijsachtergrond:
U bent: *
Hoeveel jaren leservaring heeft u? *
Your answer
Op welk schooltype bent u werkzaam? *
Your answer
Op welke school werkt u? *
Your answer
Voortgezet onderwijs: Welk(e) vak(ken) geeft u?
Your answer
Basisonderwijs: Aan welke groep(en) geeft u les?
Your answer
Informatie t.a.v. de cursus
Wat wilt u met de cursus bereiken? *
Your answer
Op welke datum wilt u de cursus volgen? *
Op welke wijze heeft u over deze cursus gehoord? *
Your answer
Partijen zijn het volgende overeengekomen:
De Stichting Rapucation verplicht zich ertoe een cursus te verzorgen op de afgesproken cursusdatum. Tijdens de cursus ontvangt de cursist een handleiding. In deze handleiding staat toegang vermeldt tot instructie en lesmateriaal op de site van vriendelijkordehouden.nl. Tevens is bij de cursus inbegrepen het beoordelen van en het adviezen geven over twee gefilmde lessen.

CONDITIES
De cursus gaat altijd door behalve in het geval van ziekte en natuurrampen. In dat geval zoeken wij een nieuwe datum. De uiterste inleverdatum van de tweede gefilmde les is een half jaar na de datum waarop de cursus is gevolgd.

GEHEIMHOUDING
De Stichting Rapuction garandeert dat zij informatie die zij verkrijgt tijdens de cursus nimmer ter beschikking zal stellen van derden. Tijdens het half jaar dat voor de begeleiding is uitgetrokken bewaart de Stiching Rapucation gegevens van de cursisten. Daarna worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en wordt filmmateriaal verwijderd.

VERANTWOORDELIJKHEID CURSIST
De cursist stelt persoonsgegevens en twee gefilmde lessen ter beschikking.

GARANTIE / COPYRIGHT STICHTING RAPUCATION :
De stichting is verantwoordelijk voor het actualiseren van de handleiding en het materiaal op de site. Tevens zorgt de stichting voor een geschikte werkruimte voor de cursus. Eigendomsrecht van de inhoud van de handleiding en de site berust bij de Stichting Rapucation. Delen van het materiaal van de cursus graag in overleg: https://www.vriendelijkordehouden.nl/contact/
Bij toestemming altijd ons websiteadres vermelden.
Als er een te groot bedrag is overgemaakt dan wordt het surplus binnen drie weken teruggestort.

KOSTEN
De Stichting Rapucation brengt voor haar taken de volgende kosten in rekening:
400 euro. De Stichting Rapucation is geaccrediteerd bij het CRKBO en daarom vrijgesteld van b.t.w.

BETALINGSVOORWAARDEN
Binnen een week na aanmelding ontvangt u van ons een mail met een opdrachtbevestiging en een factuur. De betaling van de factuur dient uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de cursus te zijn voldaan op rekening
NL58 INGB 0005 3581 29
t.n.v. Stichting Rapucation
Tot 14 dagen na de inschrijving is er recht op annulering. Bij ziekte of andere omstandigheden heeft u tot 24 uur voorafgaande aan de cursus de mogelijkheid om een andere cursusdag te kiezen. Bij te late afmelding dient de cursus alsnog te worden betaald.

Getekend door Stichting Rapucation
Johan ’t Hart
Secretaris Stichting Rapucation
Ondertekening door cursist
Naam: *
Your answer
Plaats: *
Your answer
Datum: *
MM
/
DD
/
YYYY
Akkoord *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service