Request edit access
แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ มาตรฐานด้านผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียน *
Your answer
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
ฉบับที่ 1 การอ่าน
ตอนที่ 1 การอ่านคำ
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านออกเสียงจากเรื่องที่กำหนดให้ ใช้เวลา 5 นาที
ฤดูฝนเป็นฤดูกาลที่มีฝนตกทำให้ดินชุ่มชื้น พืชพรรณต่าง ๆ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ช่วยขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองภายในอากาศ ทำให้อุณหภูมิลดลง อากาศจึงเย็นสบาย เมื่อตกลงมาในปริมาณที่มากพอจะทำให้เขื่อนสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ หากแต่มีสิ่งที่ควรระมัดระวังในฤดูฝน 3 เรื่อง คือ 1) โรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยในฤดูฝน เช่น โรคหวัด โรคไข้เลือดออก โรคน้ำกัดเท้า ฯลฯ หากมีอาการป่วยควรไปพบแพทย์ทันที 2) สัตว์มีพิษร้าย เช่น งู ตะขาบ หากถูกสัตว์มีพิษกัดควรรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำไปพบแพทย์ทันทีเช่นกัน 3) ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต ซึ่งเป็นอันตรายจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ควรตั้งสติให้ดี แล้วยกสะพานไฟลงฤดูฝนยังประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตนานัปการ ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม การดำรงชีวิต และด้านอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ควรระมัดระวังขณะฝนตกเพื่อความปลอดภัยแก่ร่างกายและชีวิตมากขึ้น
ฉบับที่ ๑ การอ่าน
ตอนที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถาม โดยเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าคำตอบที่ถูกต้องใช้เวลา 3๐ นาที อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 1 - 2
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 1 - 2
ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีสีสวยและมีหลายสี เช่น แดง ส้ม ชมพู ขาว เหลือง ลำต้นและกิ่งกุหลาบมีหนามแหลมคม ลักษณะมีทั้งดอกตูม และดอกบาน ดอกกุหลาบมีกลิ่นหอม ชื่นใจชวนให้ดมยิ่งนัก จากลักษณะข้างต้น ดอกกุหลาบจึงได้รับความนิยมให้เป็นตัวแทนที่สื่อถึงความรัก
1. จากบทอ่าน ข้อใดคือเหตุผลที่นิยมใช้กุหลาบเป็นตัวแทนสื่อความรัก *
1 point
2. บทอ่านนี้เขียนในลักษณะใด *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 3 - 6
โดยปกติเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกาย ทางปาก ตา จมูก หู อวัยวะเพศ และผิวหนังที่มีบาดแผล อวัยวะที่เคลื่อนไหวไปสัมผัสกับอวัยวะอื่น ๆ มากที่สุด คือ มือ ถ้ามือเปื้อน จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากหยิบจับสิ่งของที่สกปรก ควรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือเพราะการล้างมือด้วยน้ำเปล่าอาจจะไม่เพียงพอ
3. ข้อใดคือใจความสำคัญของบทอ่านข้างต้น *
1 point
4. ข้อความในข้อใดเป็นข้อเท็จจริง *
1 point
5. ข้อใดเกี่ยวข้องกับบทอ่านน้อยที่สุด *
1 point
6. การปฏิบัติในข้อใดตรงตามบทอ่านมากที่สุด *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 7 - 10
เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความสับสนว่าอาหารเสริมสุขภาพสามารถบำบัดโรคได้จริงหรือไม่ซึ่งปัจจุบัน คนส่วนมากนิยมกินอาหารเสริมเพื่อบำรุงร่างกาย ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182 (พ.ศ. 2541) เรื่องฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 2) เพื่อควบคุมอาหารที่มีการกล่าวอ้างคุณค่าประโยชน์ จะต้องแสดงฉลากโภชนาการ ต้องระบุคุณค่าอาหารให้ชัดเจน สังเกตง่าย และเป็นรูปแบบมาตรฐานของกรอบข้อมูลโภชนาการข้อมูลบังคับที่ให้แสดงบนฉลาก คือ ปริมาณพลังงานทั้งหมด สารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ สารอาหารที่ต้องระวังไม่ให้มากเกินไป เช่น ใยอาหาร และสารอาหารที่มีการกล่าวอ้าง
7. ข้อใดคือสาระสำคัญของบทอ่านข้างต้น *
1 point
8. จากบทอ่านนี้สามารถนำความรู้ไปใช้ในเรื่องใด *
1 point
9. จากบทอ่านข้อใดเป็นข้อคิดเห็น *
1 point
10. เหตุใดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182 (พ.ศ. 2541) เรื่องฉลากโภชนาการ *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 11 – 13
เที่ยวเล่นมาเห็นกุมาร นอนจมดินดานธารไหล
เห็นศิลาผูกมาก็แจ้งใจ ลูกใครทิ้งถ่วงลงคงคา
โฉมศรีบริสุทธิ์มนุษย์น้อย กะจ้อยร่อยน่ารักหนักหนา
ภุชงค์สงสารกุมารา เข้าต้องดูรู้ว่าไม่บรรลัย
(บทละครเรื่องสังข์ทอง)
11. “เที่ยวเล่นมาเห็นกุมาร” จากบทประพันธ์นี้เป็นพฤติกรรมของใคร *
1 point
12. จากบทประพันธ์ข้อใดมีความหมายสัมพันธ์กัน *
1 point
13. ในบทประพันธ์คำใดมีความหมายเดียวกันกับคำว่า “บรรลัย” *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 14 - 16
จากแหล่งข่าวของรวมข่าวเด็กดีต่อใจประจำปี 2562 นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ฝันอยากให้โลกสะอาด จึงลงมือเก็บขยะ จากความคิดที่อยากให้โลกสะอาดและปราศจากขยะ จึงทำให้เด็กคนนี้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเก็บขยะตามถนนทุกสายในหมู่บ้าน หลังจากนั้นจึงนำขยะไปทำลายในสวนเกษตรพอเพียงที่โรงเรียน เด็กคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหลายคนที่พบเห็น ระหว่างที่เก็บขยะก็มีเด็กคนอื่นเข้ามาช่วยเก็บขยะด้วยเช่นกัน
14. ผู้เขียนข่าวต้องการนำเสนอเรื่องใดเป็นสำคัญ *
1 point
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเด็กนักเรียนชั้น ป.5 จากบทอ่านข้างต้น *
1 point
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 17 - 20
ภาพที่ 1
16. จากบทอ่าน ได้ข้อคิดต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด *
1 point
17. การตั้งชื่อสินค้าตามโฆษณานี้สัมพันธ์กับข้อใด *
1 point
18. ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงโฆษณานี้ *
1 point
19. จากโฆษณานี้เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อในเรื่องใด *
1 point
20. โฆษณานี้มีข้อความใดที่น่าเชื่อถือมากที่สุด *
1 point
ฉบับที่ 2 การเขียน
คำชี้แจง (ครูอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพที่กำหนดให้ได้ใจความสมบูรณ์ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดความยาว 10 บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา 20 นาที

ชื่อ ................................................................................... ชั้น ............. เลขที่ ............…………………..………….……...................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การให้คะแนน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy