Request edit access
Narva-Jõesuu Silmufestivali laat 28.09.2019 . Laat on avatud 10:00-18:00 Hahni tänaval, Hele park. Lisainfo jekaterina.rogozina@narva-joesuu.ee 28.09.2019 - Фестиваль миноги в Нарва-Йыэсуу. В рамках праздника на улице Гана пройдет традиционная ярмарка, которая будет работать с 10 до 18 часов. Доп. Инфо тел jekaterina.rogozina@narva-joesuu.ee
Ettevõte nimetus või eraisiku nimi/ Название фирмы или имя частного лица *
Your answer
Registrikood / Регистрационный код *
Your answer
E-mail /Адрес электронной почты *
Your answer
Tooted, teenused / Товары и услуги * *
Your answer
Kas vajate elektrit? / Нуждаетесь в электричестве? * *
Müügikoha suurus / Площадь торговой точки * *
Telefon / Телефон * *
Your answer
Küsimused, soovitused korraldajale / Вопросы, советы организаторам
Your answer
1. Linnapäeva laada (edaspidi laat) korraldaja on Narva-Jõesuu Huvikeskus.
2. Silmufestivali laat toimub Narva-Jõesuu Heledas pargis 28. septembril 2019 kell 10:00 kuni 18:00.
3.Kaupleja on isik, kes on registreerinud ennast eelnevalt osalejaks ja saanud sellekohase kinnituse, et temale on eraldatud müügikoht ja on luba kaubelda.
4.Kaupleja saab temale eraldatud müügikohale toimetada oma kauba ja vajaliku inventari laadapäeval ajavahemikul 8:00 kuni 09:45. Selleks peab kaupleja võtma korraldajaga laadale saabudes telefoni teel ühendust, kes näitab kauplejale tema müügikoha täpse asukoha.
5.Korraldaja ei paku kauplejale müügikoha inventari. See peab olema kauplejal endal kaasas, vastavalt enda vajadustele. Arvestada tuleb, et inventar peab mahtuma ära kauplejale eraldatud müügikohta. Müügikohast väljapoole ei tohi oma inventari, ega kaupa paigutada.
6.Alates kella 10.00-st on sõidukitega liikumine laada territooriumil keelatud. Korraldaja määrab kauplejate sõidukitele eraldatud parkimisala.
7.Müügikohas tohib kaubelda ainult registreerimisel märgitud kaubaga, vastasel juhul on laada korraldajal õigus kauplemine peatada või lõpetada. Kui kaupleja kaup ei vasta registreerimisel lubatud kaubagrupile, on korraldajal õigus kaupleja müügikoht tühistada ning kauplejale osalustasu ei kuulu tagastamisele.
8.Müügipiletite hinnad on kinitatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse määrusega nr. 4 (06.05.2014):1) Müügikoht kuni 3 m – 10 eur;2) Müügikoht 3 m kuni 6 m – 20 eur;3) Iga edaspidise lisa 3 m eest – 10 eur;4) Müügikoht elektriga kuid mitte üle 6 meetri – 35 eur.5) Kui müügikoht ületab 20 m2 – 40 eur.
9.Kaupleja saab oma kaupa laadal müüa ainult eelregistreerimisega, milleks tuleb täita registreerimisvorm. Registreerida tuleb mitte hiljem kui kaks nädalat enne laadapäeva. 10.Osalustasu saab maksta AINULT ülekandega. Broneering loetakse teostatuks peale korraldaja poolt esitatud arvel märgitud summa laekumist korraldaja arveldusarvele. Korraldaja saadab sellekohase kinnituse.
11.Arve osalustasu maksmiseks saadetakse kauplejale viie tööpäeva ette ürituse algusest. Arve tuleb tasuda kolme tööpäeva ette ürituse algusest. Kui kaupleja loobub kauplemiskohast 7 päeva enne laada algust, siis tagastatakse temale kogu tasutud osalustasu; viis päeva enne laada algust, siis tagastatakse 50% tasutud summast. Kui kaupleja teatab oma broneeringu loobumisest vähem kui viispäeva ette, siis osalustasu ei tagastata. Kui kaupleja ei ole arvet saadetud, palume võtta ühendust e-posti aadressil jekaterina.rogozina@narva-joesuu.ee või tel. +372 58710230.
12.Kauplejale tagatakse müügikoht ainult arve õigeaegsel tasumisel. 13.Kui kaupleja ei mahu oma kaubaga eelregistreerimisel antud mõõtmetega müügikohale selle väiksuse tõttu ära, võib taotleda lisatasu eest korraldajalt antud müügikoha ala laiendamist. Korraldaja laiendab broneeritud müügikohta juhul, kui konkreetne asukoht võimaldab seda või paigutab kaupleja ümber teise asukohta.
14.Kui kaupleja planeerib oma sõiduki paigutada müügiplatsile, siis tuleb arvestada sõiduki suurusega, et see tellitud kohale ära mahub. 15.Elektri vajadusest müügikohas on vaja teavitada korraldajat eelregistreerimisel. Broneeringu kinnitamisel korraldaja teavitab, kas elektrit saab. Korraldaja saab tagada kaupleja kohta kuni 3 KW. Eelregistreerimisel tuleb näidata ära laadal kasutatavate seadmete koguvõimsus. Kui koguvõimsus kaupleja kohta ületab 3 KW, siis korraldaja elektriga ei kauplejat ei varusta. Juhul, kui kaupleja ületab omavoliliselt 3 KW võimsust enda kasutatavate seadmetega, on korraldajal õigus ühendada kaupleja seadmed ühenduskohast lahti. Igal kauplejal, kes soovib kasutada korraldaja poolt pakutavat elektrit, peab olema kaasas 50-ne meetrine pikendusjuhe.
16.Laadaplatsil hoiab korda turvateenistus. Kauplejad vastutavad ise oma kauba valve. 17.Kaupleja hoiab oma müügikoha ja selle lähiümbruse (5 m) puhtana ja korras. Kaupleja korrastab pärast oma müügi lõppu müügikoha ja selle lähiümbruse, ning tekkinud jäätmed utiliseerib vastavalt jäätmeseadusele.
18.Kaubad peavad müügiks olema korrektselt paigutatud.
19. Laadal on lubatud müüa ainult käsitöökaupu.
20.Kohapeal võivad toitu tarbimiseks (toitlustamine) müüa ainult Narva-Jõesuu linnas registreeritud ettevõtted.
21.Kaupleja, kes tegeleb toiduainete müügiga peab tagama vajaliku tervisetõendi olemasolu.

1.Организатором ярмарки является Narva-Jõesuu Huvikeskus.
2.На празднике фестиваль миноги ярмарка состоится 28.09.19 в 10:00 – 18:00 в светлом парке. Территория разделена на отдельные зоны.
3.Организаторы ярмарки расставляют по местам участников ярмарки 28.09.2019 с 8:00 до 9:45.
4.У каждой торговой зоны организатор встречает участника и указывает место торговли. (Торговые места распределяются в порядке живой очереди).
5.Начиная с 10.00 въезд на территорию ярмарки на автомобилях закрыт. Все машины должны быть припаркованы на специально выделенных парковках.
6.Участники ярмарки весь необходимый инвентарь для организации торговли привозят с собой.
7.Участники торгуют на ярмарке только тем товаром, который был изначально указан при регистрации. В противном случае организатор имеет право приостановить продажу этих товаров и отменить участие торговца в ярмарке. Плата за участие в подобной ситуации не возвращается.
8.Цены на торговые билеты утверждены положением № 4 от 06.05.2014 городской управы Нарва-Йыэсуу: Торговое место до 3м– 10 евро, Торговое место от 3 м до 6 м– 20 евро, Каждые дополнительные 3 м– 10 eвро, Торговое место с электричеством, но не более 6 метров – 35 евро, Торговое место более 20 m2 – 40 евро
9.Для участия в ярмарке необходимо заполнить форму регистрации.
10. Плату за участие можно произвести ТОЛЬКО банковским переводом. Торговая площадь за участником бронируется только после поступления суммы, указанной на счёте, на расчётный счёт организатора.
11.Счет на оплату взноса за участие будет отправлен участнику ярмарки в период 05.08.-08.08.2019. Счет должен быть оплачен в течение трех рабочих дней. Если участник отказывается от места на ярмарке за 7 дней до ее начала, ему возвращается полная уплаченная сумма; за пять дней до начала ярмарки будет возвращено 50% оплаченной суммы. Если участник уведомляет об отмене бронирования менее чем за пять дней, плата за участие не возвращается. Если продавец не отправил счет, свяжитесь с нами по адресу jekaterina.rogozina@narva-joesuu.ee или телефону +372 58710230
12.Место для участника забронировано и выделено только в случае своевременной оплаты счёта, выставленного организатором.
13.При изменении расположения или увеличения торгового места по собственному желанию участника ярмарки, организатор оставляет за собой право переустановить торговое место и/или востребовать дополнительную плату.
14.При заказе торгового места, участник ярмарки должен убедиться, что транспорт помещается на заказанной торговой площади.
15.Электричество возможно использовать только при предварительном заказе и только в специальной торговой зоне (максимум 3кв). Организатор может предоставить до 3 кВт на одного участника. Общая емкость оборудования, используемого на торговом месте, должна быть указана при предварительной регистрации. Если общая мощность одного участника превышает 3 кВт, организатор не будет снабжать участника электроэнергией. Если участник произвольно превышает мощность в 3 кВт с оборудованием, которое он использует, организатор имеет право отключить оборудование участника от точки подключения. При регистрации участник указывает мощность прибора в киловаттах, который планирует использовать. Участник должен при себе иметь минимум 50-метровый удлинитель, чтобы подключиться к электричеству.
16.Во время ярмарки на площади находятся сотрудники охранной службы. Участник сам несёт ответственность за сохранность товара.
17.Участник ярмарки обеспечивает чистоту и порядок торгового места и территории вокруг него (5 m). Мусор складывается в мусорный пакет. После окончания ярмарки участник убирает весь мусор со своего торгового места.
18.Товары для продажи должны быть корректно расположены.
19.На ярмарке нельзя торговать одеждой, обувью и галантерейными товарами, если они не ручного изготовления (только рукоделие).
20. Только зарегистрированные в городе Нарва-Йыэсуу предприниматели могут устраивать на месте точки питания.
21. Торговец, занимающийся продажей продуктов питания, должен обеспечить наличие необходимой медицинской справки.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service