Kviečiame dalyvauti LBAA i.MAS apklausoje
718 responses
Loading...
Loading responses…
1. Esate :
No responses yet for this question.
No responses yet for this question.
2. Nurodykite kelių (juridinių ir fizinių) asmenų buhalterinę apskaitą tvarkėte 2017/08/31 datai:
No responses yet for this question.
3. Kokiu būdu teikiate registrus i.SAF?
No responses yet for this question.
4. Jeigu i.SAF pildėte rankiniu būdu, kiek papildomai laiko pareikalavo registrų užpildymas?
No responses yet for this question.
5. Jeigu i.SAF pateikėte įkėlimo būdu, kiek papildomai laiko (valandomis?) pareikalavo šio failo sudarymas ir įkėlimas iki galutinio pateikimo VMI jūsų didžiausius duomenis turinčiai įmonei?
No responses yet for this question.
6. Jeigu į i.SAF kėlėte duomenų rinkmeną po duomenų patikrinimo, pateikus failą:
No responses yet for this question.
7. Kaip vertinate papildomą pareigą operacijoms nurodyti PVM klasifikatoriaus kodus?
No responses yet for this question.
No responses yet for this question.
8. Ar jūsų atstovaujamai įmonei atsiranda prievolė nuo 2018.01.01 teikti i.SAF-T (kai grynosios pardavimo pajamos 2016 m viršijo 0,7 mln. eur)?
No responses yet for this question.
9. Jei taip, ar Jūsų įmonė jau pasirengusi i.SAF-T teikimui?
No responses yet for this question.
10. Jei ne, ar Jūsų įmonei privaloma teikti i.SAF-T nuo 2019 m.? (kai grynosios pardavimo pajamos 2017 m. viršija 45 tūkst. Eur.)
No responses yet for this question.
11. Jei taip (dėl 2019m.), ar pradėjote ruoštis i.SAF-T teikimui?
No responses yet for this question.
12. Kaip vertinate i.SAF-T idėją?
No responses yet for this question.
No responses yet for this question.
13. Kaip vertinate kryžminio sutikrinimo idėją?
No responses yet for this question.
14. Ar užtenka vadovams informacijos iš VMI pusės dėl kryžminio sutikrinimo metu nustatytų neatitikimų? Pasirinkite tuos atsakymus, kurie jums tinka.
No responses yet for this question.
15. Kiek vidutiniškai laiko užtrunkate aiškindamiesi ir koreguodami kryžminio sutikrinimo metu nustatytus neatitikimus dėl vieno mėnesio deklaracijos?
No responses yet for this question.
16. Ar palengvintų darbą i.SAF galimybė pasirinkus norimą mėnesį kopijuoti žurnalus senų duomenų pagrindu?
No responses yet for this question.
17. Ar palengvintų darbą, jei VMI pradėtų diferencijuoti klaidas į kritines ir informacinio pobūdžio?
No responses yet for this question.
18. Ar palengvintų darbą, jei I.MAS pateiktų ne formalius pranešimus, po kurių gavimo reikia prisijungti prie sistemos norint pranešimą peržiūrėti, o pačiame pirminiame laiške nurodant pranešimo esmę?
No responses yet for this question.
19. Ar palengvintų darbą galimybė koreguoti sąskaitas sąraše neįeinant į konkrečią sąskaitą?
No responses yet for this question.
20. Ar palengvintų darbą, jei kryžminio sutikrinimo ataskaitos duomenis būtų galima eksportuoti: klaidingų dokumentų datos, numeriai, klientas, sumos, PVM klasifikatorių kodais, paryškinant tuos duomenis, kuriuose yra skirtumai (pvz., jei skirtingi dokumentų numeriai, kita paryškinamas dokumento numeris)?
No responses yet for this question.
21. Ar palengvintų darbą, jei kryžminio sutikrinimo ataskaitoje atsirastų grafa „Pastabos“, kur mokesčių mokėtojas išsiaiškinęs klaidą, (jei jos nepavyksta ar netikslinga taisyti) galėtų įrašyti savo pastabą? Laukas pildomas tik esant mokesčio mokėtojo poreikiui.
No responses yet for this question.
22. Ar palengvintų darbą, jei kuro čekio įvedimo metu, toks čekis turėtų požymį, pvz. „supaprastinta sąskaita“ ir būtų matomas tik pirkėjo pusėje, nelyginant su tiekėjo duomenimis? Tiekėjo pusėje nedegtų raudonas šauktukas, pirkėjas matytų susitikrinimui pilną informaciją
No responses yet for this question.
23. Ar palengvintų darbą, jei fizinio asmens duomenų įvedimo metu būtų galimybė pasirinkti įvesti ar mokesčio mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), ar verslo liudijimo, ar ind. veiklos pagal pažymą numerį?
No responses yet for this question.
24. Ar palengvėtų darbas ir sumažėtų klaidų kryžminiame patikrinime, jei PVM100 uždeklaruoti skirtumai nebūtų laikomi klaida?
No responses yet for this question.
25. Ar palengvintų darbą, jei preliminarioje PVM deklaracijoje 27 laukelis „Importo PVM“ iš karto būtų užpildytas?
No responses yet for this question.
26. Ar palengvintų darbą, jei VMI posistemių leidimai būtų administruojami iš vienos vietos, pvz. Mano VMI, kuriame matytų posistemės pavadinimas, atsakingas asmuo, teisės ir terminai?
No responses yet for this question.
Pateikite galimus pasiūlymus dėl i.MAS , kurie jums palengvintų darbą ir apie kuriuos nebuvo paminėta šioje apklausoje.
No responses yet for this question.
No responses yet for this question.
Ar patiko ši apklausa?
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.