Request edit access
CONCURS: granturi pentru producere podcasturi „Cum ne salvăm în „marea” de știri false?” // КОНКУРС: гранты на создание подкастов на тему “Как не утонуть в море фейков?”
CINE POATE APLICA?
Așteptăm cereri de la posturi de radio, portaluri online, precum și de la jurnaliști individuali cu statut de persoană juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova.

PE CE TEME PUTEȚI PROPUNE IDEI DE PODCASTURI?
Puteți propune idei pentru un ciclu de 4-5 podcasturi pe următoarele teme:
• surse credibile și utile de informații ca garanție a rezilienței publicului la știrile false și propagandă
• dezmințirea știrilor false pe tema COVID-19 și a vaccinării, sporirea alfabetizării sanitare a populației
• instrumente și aplicații disponibile pentru verificarea faptelor
Podcasturile vor fi realizate în limbile rusă sau română, iar solicitantul trebuie să garanteze o acoperire/audiență largă a produselor pe propriile platforme media și, eventual, pe resurse suplimentare.

TERMENUL-LIMITĂ pentru depunerea cererilor: 24 octombrie 2021.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Мы ждем заявок от редакций радиостанций, онлайн-порталов, а также отдельных журналистов со статусом зарегистрованного юридического лица на территории Республики Молдова.

НА КАКИЕ ТЕМЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ИДЕИ ДЛЯ ПОДКАСТОВ?
Вы можете предложить идеи для цикла подкастов (4-5 подкастов) на следующие темы:
• достоверные и полезные источники информации для граждан как гарантия устойчивости аудитории к ложным новостям и пропаганде
• опровержение ложных новостей на тему COVID-19 и вакцинации, повышение санитарной грамотности населения
• доступные инструменты и приложения для проверки фактов
Подкасты должны быть реализованы на русском или румынском языках, а заявитель должнен гарантировать широкий охват аудитории на собственных медиаплатформах и, по возможности, на дополнительных ресурсах.

КРАЙНИЙ СРОК подачи заявок: 24 октября 2021 года.
Redacția sau altă persoana juridică // Редакция или другое юридическое лицо *
Numele, prenumele reprezentantului/reprezentantei // Фамилия, имя представителя *
Adresa electronică // Электронный адрес *
Număr de telefon // Телефон *
Indicați denumirea ciclului de podcasturi pe care îl propuneți // Укажите рабочее название серии подкастов, которую вы предлагаете *
O scurtă descriere a ideii de bază a podcasturilor // Кратко опишите основную идею подкастов *
Descrieți auditoriul potențial al podcasturilor // Опишите потенциальную аудиторию подкастов *
Indicați canalele de distribuție a podcasturilor // Укажите каналы дистрибуции подкастов *
Potențiali protagoniști/experți // Возможные спикеры/герои *
Echipa redacțională // Редакционная команда
Indicați cine va fi producătorul responsabil al podcaturilor // Укажите, кто будет ответственным продюсером подкастов
De ce asistență veți avea nevoie din partea experților? // Какую поддержку от экспертов вы хотели бы получить? *
Descrieți potențialele riscuri în procesul de elaborare a podcasturilor // Опишите возможные риски в процессе производства подкастов *
Va mulțumim! // Спасибо!
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy