Request edit access
АНКЕТНА КАРТА за проучване реализацията на студентите и докторантите, завършили Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов
Уважаеми Дами и Господа,

С цел организиране на по-активна комуникация с възпитаниците на Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов се обръщаме към Вас с молба да попълните настоящата анкетна карта. Резултатите от проучването са необходими за подобряване качеството на предлаганите от СА "Д. А. Ценов", Свищов образователни услуги и утвърждаване имиджа на висшето училище като водеща образователна институция в областта на икономиката, администрацията и управлението.
Попълването на анкетата отнема около 5 минути и е напълно анонимно.

Благодарим Ви за проявената отзивчивост!

С уважение,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
при Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов

1. 1. Моля, посочете каква специалност сте завършили в ОКС "бакалавър" в СА "Д. А. Ценов": *
Ако сте завършили друга специалност в ОКС "бакалавър" в СА "Д. А. Ценов", моля посочете каква:
Your answer
1. 2. Моля, посочете каква специалност сте завършили в ОКС "магистър" в СА "Д. А. Ценов": *
Your answer
2. Година на завършване на образованието Ви в СА: *
3. Работили ли сте в направление „Икономика“?
да, по моята програма
да, по друга програма
не съм работил
не работя в момента
като бакалавър
като магистър
4. Работили ли сте в направление „Администрация и управление“?
да, по моята програма
да, по друга програма
не съм работил
не работя в момента
като бакалавър
като магистър
5. Какъв период от време сте работили след дипломирането Ви? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy