Request edit access
Zgłoszenie uczestnictwa na Radę Delegatów
Już 24.09.2022 o godz. 10:00 odbędzie się Rada Delegatów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP!

Gdzie: Hotel Zacisze w Turawie przy ulicy Biwakowej 2, bądź online za pomocą platformy Google Meets: Rada delegatów
Sobota, 24 września · 10:00–14:00
Informacje dla uczestników spotkania w Google Meet
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/qod-qioe-jxp

Porządek obrad Rady Delegatów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP
Opole, 24.09.2022 r.
1) Otwarcie zebrania przez przewodniczącego Zarządu Krajowego ZMMN w RP – Oskara Zgoninę;
2) Sporządzenie listy obecności, połączenie online i stwierdzenie wymaganego quorum;
3) Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta;
4) Omówienie procedur i zasad głosowania;
5) Wybór komisji wnioskowo-skrutacyjnej;
6) Przyjęcie porządku obrad;
7) Przemówienia zaproszonych gości;
8) Sprawozdania merytoryczne z działalności Zarządu Krajowego za rok 2021;
9) Sprawozdanie finansowe za rok 2021;
10) Sprawozdanie z działalności biura za rok 2021;
11) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021;
12) Dyskusja;
13) Przyjęcie sprawozdań w drodze uchwał;
14) Przegłosowanie wniosków:
- Wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego ZMMN za rok 2021
- Wniosek o przyjęcie sprawozdania merytorycznego ZMMN za rok 2021
- Wniosek o przyjęcie sprawozdania działalności biura ZMMN
- Wniosek o przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej
15) Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu za rok 2021. Wolne wnioski
16) Wybory uzupełniające do Zarządu Krajowego Związku.
17) Przedstawienie kandydatur, prezentacje kandydatów, dyskusja i możliwość zadawania pytań;
18) Głosowania;
19) Przedstawienie wyników głosowań;
20) Wolne wnioski;
21) Podziękowania i zakończenie obrad.

Informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 1b i 1c ustawy Prawo o stowarzyszeniach dopuszcza się możliwość udziału w Radzie Delegatów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach.

Zgłoszenia przyjmowane są do soboty, 17.09.2021 r.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Name und Vorname / Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Wiek *
Jesteś członkiem ZMMN w RP? *
W jakiej formie chciałbyś uczestniczyć w Radzie Delegatów? *
Charakter, w jakim zamierzasz uczestniczyć w Radzie Delegatów (publiczność, obserwator, kandydat, przedstawiciel mediów) *
Oświadczam, że podane powyższe dane osobowe są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Baza danych ZMMN służy jedynie celom organizacyjnym. Dane w niej zawarte nie są udostępniane osobom trzecim (instytucjom, organizacjom nie związanym z ZMMN lub mniejszością niemiecką) ani wykorzystywane w celach komercyjnych i marketingowych. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). / Ich erkläre, dass die oben genannten personenbezogenen Daten korrekt sind. Ich stimme zu, meine persönlichen Daten in der Datenbank des Bundes der Jugend der deutschen Minderheit zu bewahren. Die Datenbank des BJDM dient nur den organisatorischen Gründen. Die hierin enthaltenen Daten werden Dritten Personen (Institutionen, Organisationen) nicht zur Verfügung gestellt oder für kommerzielle und Marketingzwecke verwendet. Ich erkläre, dass ich über das Recht auf Zugang zu persönlichen Daten informiert wurde. (Datenschutz-Grundverordnung – ((EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016). *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy