Request edit access
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ" รุ่นที่ 9 (Safety Training)
*กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
Email address *
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
วัน/เดือน/ปี เกิด *
Your answer
อายุ (ปี) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
E-mail *
Your answer
ID Line *
Your answer
ชื่อหน่วยงาน/สังกัด *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
อายุงาน *
**ระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำงานข่าว (เดือน/ปี)
Your answer
ลักษณ์งานที่ทำ *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
การศึกษา
ท่านมีประสบการณ์ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติหรือไม่ (ถ้ามี ระบุ) *
Your answer
ความคาดหวังต่อการอบรมครั้งนี้ *
Your answer
หัวหน้างาน (ผู้รับรอง) *
Your answer
ระบุเลขบัตรประชาชน *สำหรับใช้ประกอบเอกสารส่งทำประกันอุบัติเหตุ (พร้อมส่งสำเนา) *
*กรุณาส่งสำเนาบัตรกลับมาที่ E-mail : maewmeaw191@gmail.com ด้วยค่ะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service