Request edit access
Kurs Oazowy dla Animatorów - KODA
09-17.02.2019 r.
Dla osób po II st. ONŻ i starszych
koszt 350 zł
Zgromadzenie zakonne Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Polna 51, 43-300 Bielsko-Biała

WYJAZD NIE MA CHARAKTERU ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. JEST TO ZAMKNIĘTY WYJAZD SZKOLENIOWY. UCZESTNIKOM JEST ZAPEWNIANY NOCLEG I PEŁNE WYŻYWIENIE.

Imię i nazwisko *
Your answer
Data urodzenia *
(dd.mm.rrrr)
Your answer
Telefon *
Your answer
Telefon rodzica / prawnego opiekuna *
(w przypadku osób pełnoletnich telefon osoby, którą należy poinformować w razie wypadku)
Your answer
Adres e-mail *
(wpisz adres e-mail przez który można się z Tobą szybko skontaktować)
Your answer
W jakich rekolekcjach uczestniczyłeś/łaś? *
Required
Formacja *
(po którym stopniu i w jakiej parafii)
Your answer
Twój animator *
Your answer
Czy pełnisz na parafii posługę animatora? *
Jaką grupę prowadzisz na parafii?
Your answer
Do jakiej Diakonii należysz (z jaką sympatyzujesz)? *
Your answer
Informacje dodatkowe
Your answer
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - osoby niepełnoletnie będą proszone o późniejsze dostarczenie w formie pisemnej - podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego *
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej, danych osobowych w celach formacyjnych Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu.
ZGODA WIZERUNKOWA - osoby niepełnoletnie będą proszone o późniejsze dostarczenie w formie pisemnej - podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego *
- osoby niepełnoletnie będą proszone o późniejsze dostarczenie w formie pisemnej - podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego *
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej (dalej: Stowarzyszenie) ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec, reprezentowane przez ks. Andrzeja Nackowskiego;
2) Stowarzyszenie nie posiada inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Sosnowieckiej jest Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych (e-mail: inspektor@diecezja.sosnowiec.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach formacyjnych Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej;
4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie oraz osoby odpowiedzialne za formację uczestników w Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania formacji w Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej (dotyczy rekolekcji wakacyjnych, formacji podejmowanej w trakcie roku szkolnego oraz udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach realizacji celów statutowych);
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
10) podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z formacją w Ruchu Światło-Życie;
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service