Request edit access
ໃບສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ວາລະສານໄອຊີທີລາວ (ສຳລັບ ບຸກຄົນ)
ຂໍໃຫ້ທ່ານກະລຸນາຕອບແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຕໍ່ ວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວາລະສານ ຈະນຳໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງ ຊຶ່ງທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບວາລະສານ ຈະເກັບເປັນຄວາມລັບ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ທ່ານ
1. ເພດ
2. ອາຍຸ
3. ອາຊີບ
4. ທ່ານໄດ້ອ່ານວາລະສານລະອຽດສ່ຳໃດ ?
5. ທ່ານໄດ້ອ່ານວາລະສານຜ່ານຊ່ອງທາງໃດແດ່ ?
# ກະລຸນາໃສ່ເລືອກ 1 ຄຳຕອບໃສ່ຫ້ອງລະດັບຄວາມຄິດເຫັນ ຕາມຄຳເຫັນຂອງທ່ານ
6. ເນື້ອໃນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ
7. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເນື້ອໃນມີຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
8. ບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈມີຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
9. ສີສັນໃນການອອກແບບໄດ້ດີຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
10. ການຈັດລຳດັບແຕ່ລະບົດຄວາມ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ
11. ຮູບປະກອບໃນແຕ່ລະບົດຄວາມ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ
12. ຮູບປະກອບໃນແຕ່ລະບົດ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
13. ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
14. ຫຼັກໄວຍະກອນມີບ່ອນຜິດຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
15. ໂຄສະນາໃນວາລະສານມີຄວາມສອດຄ່ອງຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
16. ທ່ານຕ້ອງການສືບຕໍ່ຮັບ ແລະ ອ່ານ ວາລະສານ ຂອງທາງພວກເຮົາບໍ່ ?
17. ຄວາມຄິດເຫັນເພີ່ມເຕີມຂອງທ່ານ
ຂໍຂອບໃຈ
ກະລຸນາສົ່ງຄຳເຫັນຂອງທ່ານມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ Scan ຫຼື ຖ່າຍຮູບ ແລະ ສົ່ງມາຍັງ ອີເມວ ictmag@mpt.gov.la ຫຼື whatsapp: 020
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy