Request edit access
Aptauja jauniešiem par uzņēmējdarbību un kultūru
Esi sveicināts biedrības "Latvijas Jaunatnes padome" un nacionālās darba grupas Eiropas Savienības(turpmāk ES) Strukturētā dialoga īstenošanai izveidotajā aptaujas anketā. Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot jauniešu viedokli par Grieķijas ES prezidentūras tēmu "Kultūra un jauniešu uzņēmējdarbība".

Aptauja ir tapusi projekta ietvaros lai uzzinātu tavu viedokli par to, cik lielā mērā jaunieši tiek sociāli iekļauti Latvijas darba tirgū un, kas nepieciešams, lai veicinātu jauniešu uzņēmējdarbību.

Šī aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti reprezentatīvos nolūkos, tāpēc aicinām tevi atbildēt pēc iespējas atklātāk un patiesāk, lai precīzāk atspoguļotu situāciju Latvijā.


Papildus informāciju meklē projekta "Strukturētais Dialogs" sociālo mediju kontos -
https://twitter.com/StrukturetaisD;
facebook.com/strukturetaisdialogs;
http://www.draugiem.lv/strukturetaisdialogs/

Liels paldies Tev par dalību aptaujā!
1. Vecums *
Your answer
2. Dzimums *
3. Dzīvesvieta *
Your answer
4. Izglītības līmenis *
5. Nodarbošanās *
5. Kā tu domā, cik lielā mērā visiem jauniešiem tiek nodrošinātas vienlīdzīgas formālās izglītības iespējas?(Ar vienlīdzīgām izglītības iespējām - pēc, dzimuma, tautības, dzīves vietas,materiālā stāvokļa, invaliditātes u.tml.) *
formālā izglītība ir "sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments"
Netiek nodrošinātas
Pilnībā tiek nodrošinātas
6. Kādus pasākumus būtu nepieciešams veikt formālajā izglītībā, lai nodrošinātu visiem jauniešiem vienlīdzīgas izglītības iespējas? *
Your answer
7. Kā tu domā, cik lielā mērā visiem jauniešiem tiek nodrošinātas vienlīdzīgas neformālās izglītības iespējas? *
Neformālā izglītība savukārt ir "ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība"
Netiek nodrošinātas
Pilnībā tiek nodrošinātas
9. Kādus pasākumus būtu nepieciešams veikt neformālajā izglītībā, lai palielinātu jauniešiem vienlīdzīgas iespējas? *
Your answer
10. Kā, tavuprāt, būtu nepieciešams pielāgot izglītības sistēmu, lai vecinātu jauniešos uzņēmīgumu un iniciativu? *
Ir iespējams atzīmēt vairākus atbilžu variantus
Required
11. Kā tev liekas, vai Latvijas darba tirgū pastāv jauniešu diskriminācija? *
12. Kādus pasākumus būtu nepieciešams veikt, lai mazinātu jauniešu diskrimināciju darba tirgū?
Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildēji, ka jaunieši netiek diskriminēti darba tirgū, uz šo jautājumu tev nav jāatbild
13. Pēc jūsu domām, kādus pasākumus būtu nepieciešams veikt. lai radītu vairāk darba vietu jauniešiem, un lai veicinātu kvalitāti jau esošajām darba vietām? *
Ir iespējams atzīmēt vairākus atbilžu variantus
Required
14. Kādā veidā valstij būtu nepieciešams atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību? *
Your answer
15. Pēc tavām domām, kā jauniešu uzņēmējdarbība var veicināt jauniešu sociālo iekļaušanos? *
Tajā skaitā, piemēram, jauniešus bezdarbniekus, ar mazākām iespējām, no attālajiem reģioniem,sociālās atstumtības riskam pakļautie utt.
Required
16. Kā sekmēt sociāli atbildīgu jauniešu uzņēmējdarbību? *
Ir iespējams atzīmēt vairākus atbilžu variantus
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy