Request edit access
Deklaracja pobytu mieszkańca WBS Resident Training Application
Poniższy formularz dotyczy aplikacji na pobyt dłuższy od miesiąca. Opis treningu mieszkańca: http://www.zen.pl/swiatynia-glowna-warszawa/zamieszkaj-z-nami/

Jeżeli chcesz przyjechać na krócej, wypełnij formularz dla gości. Formularz i opis pobytu gościnnego: http://www.zen.pl/swiatynia-glowna-warszawa/zostan-gosciem/

This form is for longer than one month stays only.
Imię i Nazwisko / Name *
Wiek / Age *
Kraj / Country *
E-mail *
Telefon kontaktowy / Phone number *
Planowany dzień przyjazdu do Wu Bong Sa / Planned arrival day *
MM
/
DD
/
YYYY
Planowany dzień wyjazdu z Wu Bong Sa / Planned departure day *
MM
/
DD
/
YYYY
Łączny czas pobytu / Lenght of stay *
Status członkowski w Szkole Zen Kwan Um / Membership status *
Twój Ośrodek Zen / Your Zen Center
Wskazania / Precepts
Clear selection
Rok przyjęcia najwyższych wskazań / Precepts date
Telefon do osoby, którą należy powiadomić w sytuacjach awaryjnych WAŻNE / Your contact person in case of emergency (phone number) IMPORTANT *
Doświadczenie w praktyce medytacji / Experience in practice of meditation *
Czy zdiagnozowano u Ciebie jakąkolwiek fizyczną lub psychiczną dolegliwość? Jaką? Czy potrzebujesz specjalnych warunków pobytu? (Tak/Nie - Jeśli tak, proszę opisać rodzaj leczenia oraz przyjmowane leki) /Were you diagnosed with any physical or psychological condition? Which? Do you need anything during your stay? (Yes/No - If yes, describe.) *
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są prawdziwe i kompletne wg mojej najlepszej wiedzy. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Mieszkańca oraz z Regułami Świątyni, zobowiązuję się do ich przestrzegania i regularnego uiszczania opłaty za pobyt do 10 dnia każdego miesiąca z góry w wysokości aktualnie obowiązującego cennika. Zwalniam z Szkołę Zen Kwan Um i wszystkie osoby związane z organizacją mojego pobytu z odpowiedzialności za zdrowotne i osobiste rezultaty wynikające z mojego pobytu. Jestem świadomy/a, że w przypadku niektórych dolegliwości natury psychicznej lub fizycznej trening medytacji może być przeciwskazany. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla celów funkcjonowania Szkoły Zen Kwan Um w Polsce. / I therefore certify that I decide to stay in Wubongsa Temple out of my own will. I release Kwan Um School of Zen and all organizers from any responsibility regarding health and personal results coming from my stay. I declare to cover my costs in time. I am aware that in case of some mental or physical health issues meditation training might be contraindicated. I consent to processing my data by Kwan Um School of Zen in Poland. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy