Request edit access
Deklaracja pobytu mieszkańca WBS Resident Training Application
Poniższy formularz dotyczy aplikacji na pobyt dłuższy od miesiąca. Opis treningu mieszkańca: http://www.zen.pl/zamieszkaj-z-nami/ Jeżeli chcesz przyjechać na krócej, wypełnij formularz dla gości. Formularz i opis pobytu gościnnego: http://www.zen.pl/zostan-gosciem/ This form is for longer than one month stays only.
Imię i Nazwisko / Name
Your answer
Wiek / Age
Your answer
Kraj / Country
Your answer
E-mail
Your answer
Telefon kontaktowy / Phone number
Your answer
Planowany dzień przyjazdu do Wu Bong Sa / Planned arrival day
MM
/
DD
/
YYYY
Planowany dzień wyjazdu z Wu Bong Sa / Planned departure day
MM
/
DD
/
YYYY
Łączny czas pobytu / Lenght of stay
Your answer
Status członkowski w Szkole Zen Kwan Um / Membership status
Twój Ośrodek Zen / Your Zen Center
Your answer
Wskazania / Precepts
Rok przyjęcia najwyższych wskazań / Precepts date
Your answer
Telefon do osoby, którą należy powiadomić w sytuacjach awaryjnych WAŻNE / Your contact person in case of emergency (phone number) IMPORTANT
Your answer
Doświadczenie w praktyce medytacji / Experience in practice of meditation
Your answer
Czy jesteś w trakcie leczenia lub zdiagnozowano u Ciebie chorobę o fizycznym lub psychologicznym podłożu? (Tak/Nie - Jeśli tak, proszę opisać rodzaj leczenia oraz przyjmowane leki. / Were you diagnosed with a physical or psychological condition? (Yes/No - If yes, describe.)
Your answer
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są prawdziwe i kompletne wg mojej najlepszej wiedzy. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Mieszkańca oraz z Regułami Świątyni, zobowiązuję się do ich przestrzegania i regularnego uiszczania opłaty za pobyt do 10 dnia każdego miesiąca z góry w wysokości aktualnie obowiązującego cennika. Zwalniam z Szkołę Zen Kwan Um i wszystkie osoby związane z organizacją mojego pobytu z odpowiedzialności za zdrowotne i osobiste rezultaty wynikające z mojego pobytu. Jestem świadomy/a, że w przypadku niektórych dolegliwości natury psychicznej lub fizycznej trening medytacji może być przeciwskazany. / I therefore certify that I decide to stay in Wubongsa Temple out of my own will. I release Kwan Um School of Zen and all organizers from any responsibility regarding health and personal results coming from my stay. I declare to cover my costs in time. I am aware that in case of some mental or physical health issues meditation training might be contraindicated.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms