Request edit access
Formularz: ARCHIWUM SPOŁECZNE
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Obowiązkowe pytania zostały oznaczone gwiazdką*. Informacje podane przez Państwa posłużą do opublikowania danych o Państwa organizacji w bazie archiwów społecznych na portalu www.archiwa.org.
Email address *
Nazwa instytucji *
Nazwa instytucji/organizacji posiadającej zasób archiwalny. Podać jej ustaloną nazwę, np. Towarzystwo Przyjaciół Bronowic (zgodnie ze statutem), Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie. W przypadku osoby prywatnej, rodziny lub grupy nieformalnej należy napisać "osoba/osoby prywatne", a pole poniżej - "Nazwa archiwum" potraktować jako obowiązkowe i wprowadzić nazwę archiwum np. Archiwum rodzinne Janiny Kowalskiej, Archiwum gminy Janów.
Your answer
Nazwa archiwum
Podać, o ile archiwum na nazwę własną np. Archiwum Opozycji, Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Sobótce.
Your answer
Kod instytucji
Jeśli instytucja nie ma swojego kodu, proszę pozostawić pole puste. Kod instytucja mogła otrzymać od Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych - przy korzystaniu z baz archiwistyki państwowej lub od Ośrodka KARTA - przy korzystaniu z OSY.
Your answer
Rodzaj instytucji *
Należy podać typ instytucji prowadzącej archiwum. Wyboru należy dokonać z listy: instytucja państwowa, instytucja samorządowa, kościół/związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa, partia polityczna, związek zawodowy, osoba/osoby prywatne, inne.
Your answer
Opis instytucji / organizacji *
Opisać zwięźle (MAX. 1800 ZNAKÓW) historię powstania instytucji, jej cele, strukturę, najważniejsze działania.
Your answer
Typ zasobu *
Określ typ gromadzonych materiałów archiwalnych (zakres gatunkowy) - wypisz po przecinku (MAX. 1800 ZNAKÓW), wybierając z listy: fotografia, wspomnienia, filatelistyka, kartografia, muzealia, ikonografia, nagrania audio, nagrania wideo, dokumenty osobiste, dokumenty życia społecznego, wydawnictwa "drugiego obiegu", dokumentacja aktowa.
Your answer
Zasób archiwalny i inne zbiory *
Podać informację o zasobie archiwalnym (MAX. 1800 ZNAKÓW):— jak i kiedy został ukształtowany,— zakres chronologiczny, geograficzny, tematyczny materiałów archiwalnych,— struktura zasobu,— postać fizyczna i wielkość zasobu (zasób tradycyjny: liczony w metrach bieżących/jednostkach archiwalnych lub liczbą pudeł, teczek); (zasób cyfrowy (born-digital): liczony w megabajtach).
Your answer
Katalogi i inwentarze
O ile istnieją, należy opisać (MAX. 1800 ZNAKÓW) dostępne pomoce archiwalne zawierające opis zasobu archiwalnego: internetowe (z podaniem linku) i wydrukowane (z podaniem opisu bibliograficznego) katalogi i inwentarze zbiorów.
Your answer
Opracowane zbiory
Należy określić (MAX. 1800 ZNAKÓW) rozmiar opracowanego zasobu (np. w metrach bieżących lub jednostkach archiwalnych) oraz procent jaki to stanowi w stosunku do całego zasobu
Your answer
Zdigitalizowane zbiory
Należy określić (MAX. 1800 ZNAKÓW) rozmiar zasobu poddanego digitalizacji (np. w metrach bieżących lub jednostkach archiwalnych) oraz procent jaki to stanowi w stosunku do całego zasobu. Można podać także rozmiar po zdigitalizowaniu - w megabajtach
Your answer
Stan zachowania zbiorów
^ Informacje z tego pola nie będą udostępnione na stronie archiwa.org. (MAX. 1800 ZNAKÓW)
Your answer
Sposoby kształtowania zasobu
Należy podać (MAX. 1800 ZNAKÓW) informacje o sposobach gromadzenia zbiorów, np. poprzez kwerendy, bezpośredni kontakt z osobami prywatnymi, współpracę z kolekcjonerami, przy okazji tworzenia wystaw i publikacji, pozyskiwanie depozytów, darowizn, zakupy.
Your answer
Zagrożone zbiory
Podać (MAX. 1800 ZNAKÓW) informację o zagrożonych zbiorach i przyczynie ich zagrożenia. ^ Informacje z tego pola nie będą udostępnione na stronie archiwa.org.
Your answer
Dni i godziny urzędowania archiwum
Your answer
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie
Podać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby lub dział w organizacji odpowiedzialny za udostępnianie zbiorów.
Your answer
Udostępnianie: e-mail
Your answer
Udostępnianie: telefon
Your answer
Sposób i warunki korzystania z zasobu
W przypadku zbiorów w internecie, podać: Zbiory udostępniane są na stronie internetowej: adres strony internetowej. W przypadku zbiorów udostępnianych na miejscu należy opisać (MAX. 1800 ZNAKÓW) wymagania konieczne do spełnienia, by korzystać z zasobu, np.: rejestracja użytkownika, umawianie wizyt.
Your answer
Sposób udostępniania
Wybierz z listy: Na miejscu, W internecie, Zbiory nie są udostępniane.
Your answer
Usługi archiwalne
Podać (MAX. 1800 ZNAKÓW) jeśli instytucja wykonuje usługi archiwalne np. kwerendy na zlecenie,usługi ksero, skanowanie itp.
Your answer
Narzędzia archiwizacji
Należy wypisać z listy narzędzia, za pomocą których zbiory są opracowywane: Otwarty System Archiwizacji (OSA), Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA), excel, word. ^ Informacje z tego pola nie będą udostępniane na stronie archiwa.org.
Your answer
Inne narzędzie archiwizacji
Jeśli zbiory są opracowywane w innym narzędziu niż wymienione powyżej, należy je podać (MAX. 1800 ZNAKÓW). ^ Informacje z tego pola nie będą udostępniane na stronie archiwa.org.
Your answer
DANE KONTAKTOWE DO ORGANIZACJI: Adres: ulica i numer budynku i lokalu *
Your answer
Kod pocztowy *
Your answer
Miejscowość *
Your answer
Województwo *
Your answer
Państwo *
Your answer
E-mail
Your answer
Telefon
Your answer
Strona internetowa
Your answer
Osoba kierująca instytucją oraz jej stanowisko
Your answer
Data sporządzenia opisu
MM
/
DD
/
YYYY
Autor opisu
^ Informacje z tego pola nie będą udostępniane na stronie archiwa.org.
Your answer
Data powstania instytucji
Your answer
Czy chcesz otrzymywać newsletter archiwów społecznych? *
Newsletter jest wysyłany raz w miesiącu i informuje o wydarzeniach takich jak szkolenia, publikacje edukacyjne, spotkania dla archiwów społecznych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych podanych w ankiecie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestrowania i udostępniania bazy archiwów społecznych na portalu archiwa.org oraz do kontaktu w sprawach związanych z Państwa archiwum. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ośrodka KARTA. Więcej informacji: https://archiwa.org/polityka-prywatnosci
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Fundacja Ośrodka Karta. Report Abuse - Terms of Service