Request edit access
Warsztaty świąteczne 26.03.2022
Przed uzupełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Zajęć oraz wytycznymi związanymi z występowaniem COVID-19, które znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://bit.ly/zajeciackis.

Zapisanie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zapraszamy na warsztaty tworzenia wianków świątecznych dla dzieci w wieku 7-10 lat, 10-15 oraz dla dorosłych
Ilość miejsc: 10 osób w grupie

Termin warsztatów:
26.03.2022r., sobota
Grupa I - godz.10.00-12:00 (koszt 25,00zł)
Grupa II - godz.13.00-15.00 (koszt 25,00zł)
Grupa III - godz.16.00-18.00 (koszt 35,00zł)

Warsztaty prowadzi Ilona Łabuzek w firmy Happy Flowers .
W pomieszczeniach obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zostałem poinformowany, iż:
1) Administratorem Danych jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach z siedzibą 32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowskiego 1.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ckiskrzeszowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana lub dziecka danych osobowych.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i promocji zajęć organizowanych w CKiS i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody.
4) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych),
5) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
6) Odbiorcami moich danych osobowych oraz dziecka mogą być:
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na CKiS przez przepisy prawa,
- organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana lub dziecka danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
7) Moje dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
8) Podanie danych osobowych własnych oraz dziecka wynikających z konieczności zgłoszenia dziecka na zajęcia jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych niezbędnych do zgłoszenia  jest brak możliwości aktywnego w nich uczestnictwa.
9) Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Facebook może przekazywać Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe poza teren EOG.  Jednocześnie wskazujemy, że Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield w ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską, która stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Wybór grupy *
Imię i nazwisko uczestnika zajęć *
Wiek *
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
Telefon kontaktowy *
adres e-mail
czy wyrażają Państwo zgodę na samodzielny powrót dziecka?
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy