Request edit access
Rejestracja uczestników na Rajd Pokoju Szlakiem Green Velo w dniu 3 sierpnia 2019 r.
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Numer telefonu
Your answer
Wiek *
Your answer
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem rajdu *
Potwierdzam zapoznanie się z trasą rajdu *
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzeszowskie Towarzystwo Rowerowe, ul. Fredry 8/5, 35-005 Rzeszów
2. Kontakt z Konsultantem Ochrony Danych Osobowych w Rzeszowskim Towarzystwie Rowerowym jest możliwy pod adresem: rtr@soniartur.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane, w szczególności:
a) na podstawie wyrażenia stosownych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego obowiązku administratora, np. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę, przetwarzanie Państwa danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji oraz wzajemnych rozliczeń;
e) przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f) cele statystyczne, historyczne i archiwizacyjne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani/Pana dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług dla Stowarzyszenia (np. biuro rachunkowe, zakład introligatorski).
5. Podanie przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane.
6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:
a) okres czasu jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa;
b) lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać);
c) w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
10. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy