Request edit access
Přihláška na víkend pro děti "Ať žijí duchové" od 1. - 3.11.2019 v Bílé Holubici, Moravice - Mokřinky
Prosíme, vyplňujte pouze v případě, že opravdu máte zájem odeslat Vaše dítě na naši akci. Po odeslání této e-přihlášky Vám přijde email s potvrzením rezervace místa a instrukcemi k platbě.

Jako zákonný zástupce dítěte tímto prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami akce, uvedenými na webu www.eico.cz. Beru na vědomí, že v průběhu akce pořadatel neručí za cennosti dětí jako věci z drahých kovů, elektronické přístroje apod. Pořadatel nedoporučuje v průběhu akce mít a používat mobilní telefony, fotoaparáty, přehrávače apod.

Dále prohlašuji, že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že všechny případné změny jeho zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím pořadateli akce nejpozději v den předání dítěte na akci. Jsem si vědom/a toho, že pořadatel akce nepojišťuje účastníky pojištěním pro cesty a pobyt.

Dítě jsem poučil/a o nutnosti dodržování řádu akce a pokynů vedoucích. Jsem seznámen/a s právem pořadatele vyloučit bez náhrady z akce dítě, které se dopustí hrubého nebo opakovaného porušení řádu nebo které by svou další přítomností mohlo ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo mravní výchovu ostatních dětí. Zavazuji se v případě závažných kázeňských přestupků zajistit odvoz dítěte do 24 hodin po oznámení. Zavazuji se uhradit též případné škody na zařízení střediska nebo majetku pořadatele akce, které mé dítě případně způsobí v době pobytu na akci svou neukázněností, o těchto škodách bude vždy pořízen zápis v písemné podobě. Škodu uhradím při převzetí dítěte v místě konání akce oproti příjmovému dokladu. Beru na vědomí, že u předčasného odjezdu dítěte z akce se nevyčerpaná částka nevrací.

Souhlasím s fotografováním dítěte v rámci činnosti na akci, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti pořadatele akce např. v kronikách, tisku, na internetu apod.

Veškeré údaje poskytované formou této e-přihlášky, které jsou citlivého charakteru, jsou zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným. Výběr osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na akci apod. a jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.

Souhlas se vším výše uvedeným stvrzuji odesláním této e-přihlášky.
Email address *
Příjmení dítěte *
Your answer
Jméno dítěte *
Your answer
Věk dítěte *
Your answer
Bydliště dítěte
Your answer
Zdravotní informace pro vedení akce
uvádějte případné požadavky na zvláštní péči např. omezení po úraze, alergie, diety, užívání léků - dávkování aj.
Your answer
Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce) *
Your answer
e-mailová adresa rodiče (zákonného zástupce) *
pro zasílání informací před nástupem na akci a potvrzení přijetí plateb
Your answer
Telefonní číslo rodiče (zákonného zástupce) *
Your answer
Chcete-li nám cokoli dalšího sdělit:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy