Request edit access
Průzkum spokojenosti uživatelů Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty MU
Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, týkající se vaší spokojenosti s využíváním služeb Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity (dále ÚK PřF).

Jste *
Studijní obor *
Required
Jak často navštěvujete prostory ÚK PřF? *
Ohodnoťte, jak jste spokojen/a se službami ÚK PřF: *
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím / nevyužívám
půjčování a vracení knih
informační služby (knihovníci zodpoví váš dotaz u pultu, e-mailem, apod.)
meziknihovní služby (knihovna zajistí půjčení knihy/článku z jiné knihovny)
tiskové služby (tisk, kopírování, skenování)
bezdrátový internet - wifi
e-prezenčka (nejžádanější tituly dostupné na počítačích v knihovně ve speciálním rozhraní)
Prostor pro váš komentář ke službám knihovny
Your answer
Jak vám vyhovuje provozní doba knihovny? *
Po-Čt 9:00-18:00 Pá 9:00-15:00
V kolik hodin by se podle vás měla knihovna OTEVÍRAT?
Vyplňte v případě, že vám současná otevírací doba nevyhovuje. Např. 8.30
Your answer
V kolik hodin by se podle vás měla knihovna ZAVÍRAT?
Vyplňte v případě, že vám současná otevírací doba nevyhovuje. Např. 18.30
Your answer
Co Vám na provozní době knihovny nevyhovuje? Popište prosím své připomínky a náměty.
Your answer
Naposledy jste s knihovníkem řešil/a: *
Vyřízení vašeho požadavku jste považoval/a za: *
Prostor pro váš komentář, vyjadřující se k personálu knihovny *
Your answer
Jak jste spokojen/a s KNIŽNÍM fondem knihovny?
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nevyužívám
nabídka tištěných titulů
počet svazků u jednotlivých tištěných titulů
nabídka online titulů
Jak jste spokojen/a s ČASOPISECKÝM fondem knihovny?
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpovědět
nabídka tištěných titulů
nabídka online titulů
Formulář na podání návrhu titulu k zakoupení na webu knihovny (http://knihovna.sci.muni.cz/fund/recommend) *
Máte nějaké připomínky či náměty k fondu knihovny? Sdělte nám je prosím.
Your answer
S následujícími aspekty/vybavením prostoru knihovny jste: *
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
zcela nespokojen/a
nemohu posoudit
orientace v knihovně (kde má který obor knihy a časopisy, kde jsou PC studovny, kopírky atd.)
klid pro studium
počet počítačů
rozmístění počítačů
rozmístění kopírek
osvětlení
mikroklimatické podmínky (teplota, kvalita vzduchu atp.)
čistota prostředí (stoly, židle, koberce)
čistota toalet
počet míst k relaxaci (pohovky, sedací pytle)
kuchyňka v přízemí
skupinová studovna v oddělení Fyziky
skupinové studovny v přízemí (studovna napravo je vybavena projekčním plátnem a dataprojektorem)
individuální studijní boxy v oddělení Matematiky a VoZ (Vědy o Zemi)
Využíváte venkovní prostor atria v období letních měsíců? *
Uvítali byste rekonstrukci venkovního prostoru atria k lepšímu využití (nové lavičky, kvalitní posezení, úprava zeleně)?
Prostor pro váš komentář k vybavení a prostorám knihovny *
Your answer
Umožňují Vám internetové stránky knihovny (http://knihovna.sci.muni.cz/) bez problémů nalézat informace o knihovních fondech a službách knihovny?
Jaké informace na internetových stránkách knihovny obvykle nemůžete nalézt?
Your answer
Sledujete stránky knihovny na Facebooku? *
Pokud ne, proč?
Your answer
Pokud ano, poskytují vám facebookové stránky ÚK PřF potřebné informace o službách knihovny?
Jaký typ informací byste uvítal/a na facebookových stránkách knihovny? *
Required
Prostor pro váš komentář k facebookovým stránkám knihovny
Your answer
S nabídkou databází dostupných na MU jste: *
Postrádáte-li některý online zdroj/databázi, uveďte, prosíme, jeho název.
Your answer
S vyhledávačem Discovery pro vyhledávání v online zdrojích zakoupených na MU jste *
Ohodnoťte online katalog Aleph *
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
katalog nevyužívám
vyhledávání dokumentů
rezervování dokumentů
prodlužování výpůjček
přehlednost katalogu, orientace v něm
V případě volby "spíše nespokojen/a" nebo "velmi nespokojen/a" v předchozí otázce prosíme o její zdůvodnění.
Your answer
Vyberte, se kterými tématy byste se chtěli ve vzdělávacích aktivitách knihovny seznámit: *
Required
Uvítal/a byste jiná témata školení? Prosíme sdělte nám své náměty
Your answer
Jakou formu seznámení se s výše uvedenými tématy preferujete? *
Required
Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou? *
Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny? Napište je prosím zde:
Your answer
POUZE PRO PRACOVNÍKY PřF: máte-li zájem o spolupráci s knihovnou v informačně-vzdělávacích aktivitách, uveďte vaše UČO, popř. kontaktujte Bc. Radmilu Kouřilovou: kourilov@sci.muni.cz, kl. 5270
Možná spolupráce: konzultace na vašem pracovišti, tématická přednáška ve vaší hodině, školení o databázích atd.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms