Request edit access
نظرسنجی
به نام خدا
با سلام وعرض ادب
پرسشنامه ای که پیش روی شماست به منظور"بررسی رضایت مندی نخبگان وسرآمدان شاهد وایثارگر نسبت به خدمات دهی اداره کل دانش پژوهان و تشکل های شاهد وایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران "طراحی شده است .بدیهی است که پاسخ های صحیح ، دقیق و منصفانه شما عزیزان نقشی مهم و اساسی در بهبود برنامه ریزی و تصمیم گیری به منظور کیفیت بخشی خدمات دهی ایفاء خواهد کرد.لذا خواهشمندیم با دقت وحوصله پاسخهای خود را بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم آزادانه بیان کنید.


لطفا نظرات خود را پیرامون عبارات زیر بیان کنید:
1-تا چه اندازه معتقدید که واحدهای تابعه اداره کل دانش پژوهان و تشکل های شاهد وایثارگر دارای مدارک کاملی از سوابق نخبگان وسرآمدان شاهد وایثارگر می باشند؟
2-تا چه اندازه از کیفیت سیستم های ارتباطی اداره کل دانش پژوهان و تشکل های شاهد وایثارگر رضایت دارید؟
3-تا چه اندازه از کیفیت اطلاع رسانی نحوه حمایتهای مادی و معنوی اداره کل دانش پژوهان وتشکل های شاهد وایثارگر رضایت دارید؟
4-تا چه اندازه از کیفیت عملکرد مدیریت واحدهای تابعه اداره کل دانش پژوهان و تشکل های شاهد وایثارگر رضایت دارید؟
5-تا چه اندازه از محقق شدن حمایت های وعده داده شده از سوی اداره کل دانش پژوهان وتشکل های شاهد وایثارگر رضایت دارید؟
6-تا چه اندازه نسبت به صحت و درستی انجام کار نخبگان وسرآمدان از سوی پرسنل اداره کل دانش پژوهان وتشکل های شاهد وایثارگر اطمینان دارید؟
7- تا چه اندازه از بابت صرف وقت برای اخذ حمایت های مادی و معنوی رضایت دارید؟
8- تاچه اندازه حمایت های مادی ومعنوی تاثیرات روحی مثبتی را بر روی شما گذاشته است؟
9-تا چه اندازه حمایت مادی و معنوی اداره کل دانش پژوهان وتشکل های شاهد وایثارگررا مفید وموثر ارزیابی می کنید؟
10-تا چه اندازه نسبت به اخذ خدمت از اداره کل دانش پژوهان وتشکل های شاهد وایثارگراحساس خرسندی دارید؟
11-تاچه اندازه نسبت به اخذ خدمت از اداره کل دانش پژوهان و تشکل های شاهد وایثارگر ارزیابی مثبت دارید؟
12-تا چه اندازه انتظارات فردی شما از خدمات دهی اداره کل دانش پژوهان و تشکل های شاهد وایثارگر برآورده شده است؟
13-تا چه اندازه برای اخذ مجددخدمت از اداره کل دانش پژوهان وتشکل های شاهد وایثارگربنیاد شهید و امور ایثارگران علاقه مند می باشید؟
14-تا چه اندازه به سایر نخبگان وسرآمدان برای اخذ خدمت از اداره کل دانش پژوهان و تشکل های شاهد وایثارگر بنیاد شهید راتوصیه می کنید؟
15-تا چه اندازه خدمات اداره کل دانش پژوهان وتشکل های شاهد وایثارگر بنیاد پایین تراز سطح انتظارات شما بوده است؟
16-تا چه اندازه نارضایتی خود را نسبت به خدمات دهی به صورت شفاهی،کتبی ویا از طریق مراکز هاتف به اداره کل دانش پژوهان و تشکل های شاهد وایثارگر منعکس نموده اید؟
17-تا چه اندازه نسبت به خدمات دهی ناراضی بوده اید ولی آنرا منعکس نداده اید؟
مشخصات کلی پاسخگو
18-میزان تحصیلات شما
19-وضعیت شغلی:
20-نوع شغل:
Your answer
21-میزان درآمد خانواده (به تومان):
22-میزان هزینه های خانواده (به تومان)
23- وضعیت تاهل:
24-جنس:
25-سن
Your answer
26-محل سکونت(استان محل سکونت)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service