Request edit access
Dotazník na téma: "Zvýšené životní náklady tetraplegika se získaným postižením úrazem a jejich kompenzace státními příspěvky"
Vážené respondentky, vážení respondenti z řad tetraplegiků,
Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro Diplomovou práci na téma „Zvýšené životní náklady tetraplegika se získaným postižením úrazem a jejich kompenzace státními příspěvky“. Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná.
Předem děkuji za spolupráci.
Vendula Tučková, studentka Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
Jaké je Vaše pohlaví? *
Jaký je Váš věk? *
Jak dlouho jste na vozíku? *
Kolik obyvatel má Vaše místo bydliště? *
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? *
Jaký je Váš rodinný stav? *
Žijete sám nebo ve společné domácnosti? *
Kde žijete? *
Jaký byl Váš sociální stav před změnou zdravotního stavu? *
Jaký je Váš sociální stav po změně zdravotního stavu? *
Jaké kompenzační pomůcky používáte a jakým způsobem byly hrazeny? *
Zdravotní pojišťovna
Nadace
Vlastní zdroje
Sponzorský dar
Jiné
Nepoužívám
Elektrický vozík
Mechanický vozík
Polohovací postel
Antidekubitní matrace
Antidekubitní sedák
Vertikalizační dlahy
Vysoké chodítko
Mobilní zvedák
Elektrický invalidní scooter
Jiné
Jaké zvláštní pomůcky používáte a jakým způsobem byly hrazeny? *
Úřad práce
Nadace
Vlastní zdroje
Sponzorský dar
Jiné
Nepoužívám
Automobil
Stropní zvedací systém
Úprava bytu
Schodišťová plošina
Motomed
Pokud jste žádali o některou z výše uvedených pomůcek, byli jste s přiznanou částkou spokojeni? *
Myslíte, že je proces schvalování pomůcky transparentní? *
Co Vám nejvíce vadilo při schvalování?
Your answer
Jaké pomůcky osobní hygieny používáte a jakým způsobem jsou hrazeny? *
Zdravotní pojišťovna
Nadace
Vlastní zdroje
Sponzorský dar
Jiné
Nepoužívám
Deska na vanu
Sedačka do vany
Vanový zvedák
Sklopné sedátko do sprchy
Toaletní křeslo
Sedačka do sprchy
Používáte kožní ochrannou péči? *
Jakou částku měsíčně vynakládáte do kožní ochranné péče? *
Používáte pomůcky pro inkontinenci? *
Je předepsané množství inkontinenčních pomůcek dostatečné? *
Jakou částku měsíčně investujete do inkontinenčních pomůcek? *
Pobíráte invalidní důchod? *
Pokud pobíráte invalidní důchod, jste spokojeni s jeho výší?
Jaké kategorie máte příspěvek na péči? *
Příspěvek na péči Vám byl přiznán hned nebo jste se musel/a odvolávat? *
Pobíráte příspěvek na mobilitu? *
Uvítal/a jste zvýšení příspěvku na mobilitu od 1.1.2018 na 550 Kč? *
Využíváte slevu na telefon? *
Jak často cestujete veřejnou dopravou? *
Využíváte výhod bezplatné jízdy na dálnici? *
Shledáváte slevu na cestování přínosnou? *
Jak často navštěvujete kulturní akce? *
Využíváte možnost doprovodu zdarma? *
Využíváte služeb asistence? *
Pokud využíváte služeb osobní asistence, za jakým účelem nejčastěji?
Jakou částku měsíčně vynakládáte nad rámec Vašeho příspěvku na službu osobní asistence? *
Domníváte se, že výše uvedené příspěvky jsou dostatečné k pokrytí Vašich nákladů? *
Jste spokojený/á s rozsahem příspěvků? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms