Request edit access
Naša Senica 1977 —  1979
Udalosti v našom meste zo stránok dobovej tlače
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Program rozvoja záhradkárstva v roku 1978 predpokladal, že v roku 1990 bude vlastniť malú záhradku:
1 point
Clear selection
Senicu osobne navštívil náš 1. kozmonaut, ktorým bol:
1 point
Clear selection
12. septembra 1977 sa obyvatelia Senice mohli v Závodnom kine Klub zabaviť na koncerte populárnych hudobníkov. Lístok stál v predpredaji od 22 do 26 Kčs. Kto bol oným hudobným hosťom?  
1 point
Clear selection
Senickí turisti postavili neďaleko zrúcaniny hradu Korlátko pri príležitosti konania XXII. celoslovenského zrazu turistov SNP v akcii "Z" turistickú chatu s kapacitou 40 postelí. V ktorom roku to bolo?
1 point
Clear selection
Kým pred rokom 1948 pracovali v Senici len 3 obvodní lekári, 1 okresný lekár, dentista a zubný lekár, situácia v roku 1978 sa zlepšila. Počet obyvateľov sa strojnásobil a starali sa o nich 5 obvodní lekári, 2 závodní lekári, 12 odborných lekárov, 5 detských lekárov. Koľko zubných lekárov mali obyvatelia v roku 1978 k dispozícii?
1 point
Clear selection
V roku 1971 vznikol folklórny súbor piesní a tancov Senica pri Závodnom klube ROH Slovenský hodváb. Napriek tomu, že naše mesto nemá folkloristickú tradíciu, podarilo sa vybudovať súbor, ktorý vystupoval aj v zahraničí. Úspešné bolo vystúpenie súboru v zahraničí, konkrétne v:
1 point
Clear selection
V roku 1978 pracovalo v Senici niekoľko telovýchovných jednôt, ktoré sa usilovali o masovosť, aktívny vplyv na zdravie a o trvalý cieľavedomý rozvoj osobnosti človeka. Ktoré TJ to boli?
1 point
Clear selection
V roku 1953 vznikol v Senici ochotnícky divadelný súbor. Nové úspešné obdobie sa pre ochotníkov začalo v roku 1973, kedy sa súbor stabilizoval, úspešne spojil prácu starších skúsených hercov s nadšením mladých. Dôležitý bol aj príchod mladého ambiciózneho režiséra Pavla Mattoša. Výročie 25 rokov divadla v Senici oslávili ochotníci naštudovaním hry:
1 point
Clear selection
Na redakciu Našej Senice sa obrátil občan s otázkou, čo sa stalo s pamätnými tabuľami, ktoré boli pôvodne inštalované na domoch Jilemnického ulice. Konkrétne išlo o tabule: M. B. Sládkoviča s bustou, pamätná tabuľa V. P. Tótha, J. Bežu, Š. Fajnora ml. a reliéfny portrét a pamätná tabuľa J. M. Hurbana. Odpoveď zodpovednej pracovníčky znela, že pamätné tabule boli demontované a uložené do depozitu Mestského národného výboru. Aký bol podľa danej pracovníčky neskorší zámer s demontovanými tabuľami?  
1 point
Clear selection
Závodný klub ROH ponúkal v šk. r. 1977/78 aj zberateľské krúžky. Ktoré?
1 point
Clear selection
V školskom roku 1977/78 nastúpilo do školských lavíc v Senici spolu 4 375 žiakov, študentov a učňov. Gymnázium navštevovalo 305 študentov, Strednú ekonomickú školu 650 študentov a Učňovskú školu 950 učňov. V spomínanom školskom roku 1977/78 to bolo spolu:
1 point
Clear selection
Na pozemkoch budúcej umelej ľadovej plochy (dnes zimný štadión), bolo potrebné upraviť pôdu a odstrániť kroviny, pretože stavba sa nachádzala na odbočke koryta Vrbovčianky, čo sťažilo zakladanie stavby. Pôvodne sa počítalo s nákladmi vo výške 4,712 mil korún, po precenení sa rozpočet navýšil na 4,559 mil. korún. Stavba sa začala v januári 1976, skúšobná prevádzka bola naplánovaná na:
1 point
Clear selection
Podiel na raste počtu obyvateľov sa pripisoval najmä bytovej výstavbe a rozvoju Slovenského hodvábu. Kým v roku 1970 mala Senica 9 974 obyvateľov, k 31. 12. 1978 to bolo už:
1 point
Clear selection
Prijatý celomestský socialistický záväzok na rok 1978 hovorí o tom, v chemickom čistení šatstva sa v sezóne skrátia dodacie lehoty:
1 point
Clear selection
V roku 1978 začal podnik Milex Senica ako prvý závod na Slovensku pokusnú výrobu nových výrobkov - termizovaných tvarohových dezertov. Produkt sa vyznačoval špecifickou konzistenciou a predĺženou trvanlivosťou. Tento nový, vtedy len pokusný výrobok je populárny i dnes, a to v rámci celého Slovenska. Ide o:
1 point
Clear selection
V kronike mesta Senica z 13. januára 1946 je zápis "Seničania, držte sa pokope, spolupracujte, tak k niečomu túto Senicu privediete". Kto je autorom zápisu?
1 point
Clear selection
V Senici existovalo od roku 1977 Detské dopravné ihrisko. Riaditelia škôl účasť detí na výcviku vítali, v prípade potreby DDI zabezpečilo nielen výcvik, ale aj dovoz a odvoz detí autobusom. Každý deň sa výcviku zúčastnili 4 triedy po 2 hodiny. Na otázku, akým smerom sa bude uberať intenzifikácia prevádzky DDI, zodpovedný pracovník odpovedal, že je potrebné:
1 point
Clear selection
Za jeden z dôležitých ukazovateľov rozvoja spoločnosti bol považovaný aj rozvoj motorizmu. V roku 1979 bolo hlavnou príčinou dopravných nehôd v okrese Senica:
1 point
Clear selection
Pri Okresnom dome pionierov a mládeže aktívne pracoval bábkarsky súbor. Jeho začiatky siahali až do roku 1967. Pod vedením učiteľky Lýdie Surovej sa súbor dostal do povedomia širokej verejnosti. Z Martinských kultúrnych slávností si priniesol najvyššie ocenenie - Putovnú cenu Matice Slovenskej. Prezentoval sa aj v televíznom vysielaní Lastovičky. Ako sa úspešný bábkarsky súbor nazýval?
1 point
Clear selection
V marci 1978 pripravila Okresná knižnica v rámci Mesiaca knihy stretnutie detských čitateľov s:
1 point
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy