Request edit access
Międzynarodowa Konferencja "Anna Świdnicka - Śląsk - Czechy - Europa"
W piątek 21 czerwca 2019 r. zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji popularyzującej postać Anny Świdnickiej, która odbędzie się w godzinach 10:00-17:00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury w Świdnicy. W jej trakcie zaplanowano wykłady i prezentacje poświęcone postaci Anny Świdnickiej oraz panel dyskusyjny „Koncepcja szlaku turystycznego Piastów Świdnickich”.
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Klauzula Informacyjna:Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49. Może się Pan/i z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres podany wyżej, - przez e-mail: um@um.swidnica.pl - telefonicznie: 074 8562827 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Kinga Milczarek. Można się z Nim kontaktować w następujący sposób: - przez e-mail: iod@um.swidnica.pl - telefonicznie: +48 8562823 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody. 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konferencji turystycznej „Anna Świdnicka – Śląsk – Czechy - Europa” organizowanej w ramach projektu „Razem poprzez wieki” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001804.5. Osoba której dane dotyczą ma prawo: • dostępu do swoich danych osobowych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji projektu. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobligowani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w konferencji. Potwierdzam, że zapoznałam (łem) się z regulaminem oraz klauzulą informacyjną i go akceptuję. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy