Request edit access
FORMULARZ INTENCJI MSZALNYCH

Zachęcamy do zamawiania u nas intencji mszalnych. Ofiary składane przy tej okazji są dla nas ogromną pomocą w rozwoju i naszej działalności.

„Zamawianie” Mszy świętych ma zawsze taki sam cel: uprosić u Boga jakąś łaskę dla siebie lub bliskich nam ludzi. Sensem zamawiania intencji mszalnych jest zanurzenie konkretnych osób - żyjących i tych, którzy odeszli już do wieczności - w najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa, gdyż ma ona nieskończoną wartość i skuteczność. Osobista modlitwa w konkretnej potrzebie lub za konkretną osobę ma ogromne znaczenie w życiu duchowym i nigdy nie można o niej zapomnieć. Jednak nic nie przewyższy skuteczności i mocy ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu i uobecnianej przez kapłana we mszy świętej.
Nie ma ścisłego obowiązku uczestniczenia w zamówionej przez siebie mszy świętej, gdyż jej owoce zależą od Pana Boga, a nie od nas. Jednak dobrze jest być obecnym na takiej mszy ze względu na własne duchowe dobro. Słuchanie Bożego słowa, przyjęcie Komunii św. oraz ofiara własnego życia są doskonałym dopełnieniem modlitwy, o jaką prosimy kapłana.

MSZE ŚWIĘTE INDYWIDUALNE

Przyjmowane są indywidualne Msze św. w różnych intencjach podanych przez ofiarodawców, jako Msze św. jednorazowe. Odprawiane są w takiej kolejności, w jakiej zostały przyjęte. Zapraszamy do zamawiania przez internet intencji Mszy świętych. Każda intencja zostanie odprawiona przez naszego kapłana w Polsce lub w Niemczech.

MSZE GREGORIAŃSKIE

Msze św. gregoriańskie to według tradycji Kościoła 30 Mszy Świętych odprawionych w intencji jednej osoby zmarłej przez 30 kolejnych dni. Nazwa ta pochodzi do imienia papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który na skutek prywatnego objawienia (podczas którego widział zmarłego zakonnika cierpiącego w czyśćcu), w taki sposób modlił się za zakonnika imieniem Justus. Modlitwa papieża okazała się skuteczna, a tradycja Mszy św. gregoriańskich utrwaliła się na stałe w Kościele. Wierni żywią nadzieję, że Bóg w swoim miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Grzegorza uwolni zmarłego z kar czyśćca.

Msze Święte gregoriańskie odprawimy w najbliższym możliwym terminie. Nie wyznaczamy konkretnej kwoty ofiary, jaką należy złożyć na ten cel, prosimy jednak uwzględnić, że jest to 30 Mszy Świętych odprawianych przez 1 kapłana.

INTENCJE

Czasem bywa tak, że nie bardzo potrafimy sformułować swoją intencję. Nie musimy pisać wielu słów. Pan Bóg doskonale wie czego nam potrzeba. Należy jednak określić swoje pragnienie choćby w jednym zdaniu. Przykładowo podajemy wzory takich intencji:

Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski…
Msza św. dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
w rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
w intencjach Kościoła, Ojczyzny…
błagalna o nawrócenie z nałogu…
uzdrowienie z ciężkiej choroby…
nawrócenie i przemianę życia…
przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
Msza św. wynagradzająca…
Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie…
nawrócenie i dobrą spowiedź…
pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu…
szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka…
Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy…
w intencji Bogu wiadomej…
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
szczęśliwą operację i zdrowie dla…
dobry wybór drogi życiowej…
za zmarłego…
za zmarłych z rodziny…
za dusze w czyśćcu cierpiące…
Msza św. wynagradzająca…

To są tylko niektóre przykłady sformułowania intencji mszalnych. Każdy może indywidualnie zamawiać Msze święte po swojemu.


JAKIE SĄ RODZAJE INTENCJI?

Można zamówić następujące rodzaje intencji:

indywidualna – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;
zbiorowa – jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach; taką Mszę odprawiamy w intencjach za żyjących oraz w intencjach za zmarłych;
gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;
bezgodzinowa – gdy zależy nam na konkretnym terminie, a wszystkie godziny Mszy są już zajęte, można zamówić intencję odprawioną przez jednego kapłanów. Nie ma jednak możliwości ustalenia godziny jej odprawienia;
bezdatowa – bez wskazania konkretnego terminu, odprawiana jest ona w pierwszym możliwym terminie jako intencja bezgodzinowa.

STYPENDIUM MSZALNE

Ofiara składana przy okazji zamawiania intencji mszalnej, tzw. stypendium mszalne jest wyrazem naszego zaangażowania w sprawę, którą przedstawiamy Panu Bogu za pośrednictwem kapłana oraz naszej współodpowiedzialności za utrzymanie kościoła. Nie należy jej nigdy traktować jako zapłaty „za wykonane zlecenie”. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję.

Wpłynięcie ofiary będzie traktowane jako potwierdzenie zamówienia Mszy św. W przeciwnym przypadku rezerwacja będzie anulowana, a intencja włączona do Mszy świętej zbiorowej, odprawianej także w innych intencjach.


Dla zainteresowanych podajemy także informacje o możliwości przesyłania ofiary nie tylko na Msze św., ale także na inne cele, m.in. takie jak:
• na ubogich
• na kwiaty do kaplicy
• na rzecz "Głosu Starokatolickiego”
• na inne cele (zgodnie z życzeniem ofiarodawcy).

Za każdym razem prosimy podać w wiadomości np. e-mail na jaki cel wysyłana jest ofiara. Prosimy o czytelne podawanie swego adresu oraz ofiarowanej intencji. Po otrzymaniu dowodu wpłaty i informacji, na jaki cel przeznaczona jest ofiara, odpowiadamy każdemu listownie, wysyłając informacje dotyczące korespondencji.


UWAGI:

Aby intencja została przekazana kapłanowi należy poprawnie wypełnić formularz, wysłać go do nas (przycisk WYŚLIJ).

Następnie skontaktujemy się w celu potwierdzenia zaproponowanego terminu lub ustalenia nowego terminu oraz poinformujemy o miejscu odprawienia Mszy św.

Nie wcześniej niż dopiero po naszym potwierdzeniu i wspólnym ustaleniu terminu będzie można przekazać ofiarę oraz wyślemy potwierdzenie przyjęcia intencji (w formularzu poniżej wybierz opcję w jaki sposób chcesz otrzymać to potwierdzenie - listownie i/lub emailowo itd.).


Bóg zapłać za wszelką pomoc!

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service