Request edit access
Kandidatiĝo por subteno "Partoprenu UK-on": Montrealo, 2020
Pere de Fondaĵo "Partoprenu UK-on" UEA havas la eblon subteni la aliĝkotizon de kelkaj kongresanoj dum la Universala Kongreso en Montrealo, en kelkaj kazoj ankaŭ la manĝo- kaj loĝado-kostojn, preferinde en la plej malaltaj kategorioj, kaj en esceptaj kazoj la vojaĝkostojn. Homoj el iu ajn lando, kiuj bezonas tian helpon, povas kandidatiĝi.

Kondiĉoj:

1) Vi estas individua membro de UEA/TEJO en 2019 kaj en 2020;
2) Vi pretas ricevi kaj realigi kongresrilatajn taskojn antaŭ, dum kaj post la UK;
3) Vi plenigas la jenan formularon ĝis la 20-a de januaro 2020.

En pasintaj UK-oj la subtenitoj helpis ĉefe pri fotado, filmado, helpoj en prelegejoj kaj en la Libroservo de UEA, sed la taskoj povas esti tre variaj. En la formularo vi havas la eblon prezenti por kiu(j) tasko(j) vi pli emas helpi.

UEA dankas al ĉiuj pro la intereso pri tiu subteneblo. Se vi, kiu legas tiun formularon, estas donacemulo, ni varme invitas al kontribuo al Fondaĵo "Partoprenu UK-on", kiu helpas diversigi kaj demokratiigi nian plej gravan kongreson. Manierojn mondonaci al tiu celo vi trovas ĉe:

https://uea.org/alighoj/donacoj

Fine ni profitas la okazon por memorigi, ke favorpreza aliĝperiodo al la UK daŭros ĝis la 31-a de decembro 2018. Se vi ankoraŭ ne aliĝis, ne mistrafu la okazon facile kaj naturamike aliĝi per nia reta aliĝilo kaj helpi disvastigi tiun informon:

https://uea.org/alighoj/uk_alighilo

UEA, nome de la monda esperantistaro, kore dankas la solidaron kaj malavaron de la donacintoj al la Fondaĵo "Partoprenu UK-on".
Via nomo: Persona - FAMILIA *
Your answer
UEA-kodo *
Your answer
Retpoŝta adreso *
Your answer
Ĉu vi povas mem financi vian aliĝkotizon? *
Kiom da Universalaj Kongresoj vi jam partoprenis en via vivo? Kiujn? *
Your answer
Bonvolu prezenti mallongan (maksimume 100-vortan) priskribon de via movada aktivado: *
Your answer
Kiel vi povas subteni la organizadon de la UK? (Bonvolu specifi preferatajn taskojn kaj aparte partojn de via helpo farotajn antaŭ, dum kaj post la UK.) *
Your answer
Kian subtenon vi petas? (Vojaĝkostojn UEA povas repagi nur en esceptaj kazoj, bedaŭrinde.) *
Kiel vi solvos vian vojaĝon al la UK?
Your answer
Se vi petas subtenon por vojaĝkostoj, laŭ viaj kalkuloj kiom da subteno vi petas? (Bonvolu rimarki, ke respondo estas en EUR.)
Viaj komentoj
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy