Dotazník k vypracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudnianska Lehota

Formulár Dotazník k vypracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudnianska Lehota už neprijíma odpovede.

Ak si myslíte, že ide o chybu, pokúste sa kontaktovať majiteľa formulára.