Request edit access
טופס בקשה לפרויקט במסלול מחשבים
לפי תקנון הפקולטה, כל סטודנט רשאי להרשם לכל פרויקט המופיע באתר הפקולטה ובלבד שקיבל את הסכמת המנחה להנחותו. (השיוך של הפרויקטים למסלולים נעשה מטעמי נוחות. ) טופס זה מיועד לסטודנטים המעוניינים לבצע פרויקט בהנחית חבר סגל ממחשבים. בטופס יש לציין שלושה פרויקטים (לפי סדר עדיפות) של לפחות שני מנחים אקדמים שונים. השיבוץ לאחד מהפרויקטים המופיעים בטופס יקבע ע"י ועדת השיבוץ במסלול מחשבים. מילוי הטופס משמעותו התחייבות לקחת את הפרויקט אליו שובצת גם אם אינו מופיע בעדיפות הראשונה.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service