Yêu cầu quyền truy cập chỉnh sửa
Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực hỗ trợ, xây dựng và phát triển dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”
Thời gian: 8h00-16h30, các ngày 24, 29 tháng 9; ngày 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 tháng 10 và 03, 05, 10, 12 tháng 11 năm 2020
Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến Cộng đồng và Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (BIIC)
Thời gian đăng ký: Đăng ký tham dự trước ngày 22/9/2020
Họ và tên *
Năm sinh *
Công việc hiện tại *
Đơn vị công tác/học tập *
Số điện thoại *
Email *
Bạn đã từng tham gia khóa học nào tương tự (Nếu có liệt kê các khóa học bạn đã tham gia)
Bạn vui lòng đăng ký các chuyên đề đào tạo *
Bắt buộc
Gửi
Xóa hết câu trả lời
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. - Điều khoản Dịch vụ - Chính sách quyền riêng tư