Request edit access
DANSA A L'ESTIU 2019
Inscripcions a "Dansa a l'estiu!". Aquesta proposta pretén donar l'oportunitat a infants i joves a passar el seu temps d'estiu en un espai on la dansa és la principal protagonista. Modalitats de clàssic, contemporani, jazz, coreografies i piscina són algunes de les propostes que us hi trobareu.
Email address *
Dades personal de l'alumne
En aquest apartat hi aniran les dades personals de l'alumne. En cas que l'alumne sigui menor d'edat, també hi aniran les seves dades personals. L'autorització paterna, materna o de tutors es trobarà a continuació.
Your answer
NOM *
Your answer
COGNOMS *
Your answer
DNI O NIE
Your answer
ANY DE NAIXEMENT *
Your answer
ADREÇA *
Your answer
CODI POSTAL *
Your answer
POBLACIÓ *
Your answer
TELÈFON *
Your answer
CORREU ELECTRÒNIC *
Your answer
COMPTE BANCARI *
HA D'INCLOURE L'IBAN
Your answer
A quina setmana es vol apuntar: *
Required
AUTORITZACIÓ MARE/PARE/TUTOR/TUTORA
Your answer
Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da quines dades consten més amunt a participar al Dansa de l'Estiu. D'aquesta forma, també autoritzo que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’urgència. *
Required
Dono el meu consentiment a Gotes d’Art perquè afegeixi el número de telèfon mòbil al grup de Whatsapp de la modalitat que realitzo o que realitza el meu fill/a, tutelat/da. (És un grup de whatsapp informatiu on només hi parla la coordinadora, n’hi ha un per a cada modalitat, el seu objectiu és fer arribar la informació el més ràpid possible) *
Required
També autoritzo a: *
Required
FITXA DE SALUT
Ompliu la fitxa de salut amb totes aquelles dades que creieu necessàries que ens heu d'informar. La fitxa de salut és una obligació legal que estableix el Decret 137/2003 de 10 de Juny, informació que mantindrem amb la màxima confidencialitat de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Your answer
IMPEDIMENTS FÍSICS I PSÍQUICS:
Indiqueu si el vostre fill/a té algun impediment que hàgim de tenir en compte
Your answer
MALALTIES CRÒNIQUES I/O AL·LÈRGIES:
Indiqueu si el vostre fill o filla té alguna malaltia crònica o recurrent que hàgim de tenir en compte. Indiqueu si té alguna al·lèrgia o intolerància i quines mesures hem de prendre.
Your answer
MEDICACIÓ AMB INDICACIÓ D'HORARIS I QUANTITAT:
Indiqueu si el vostre fill o filla s'ha de prendre algun medicament indicant horaris i quantitats. El medicament l'heu d'entregar a la persona responsable de l'activitat el primer dia en arribar.
I per a que així consti adjunto a continuació les meves dades com a mare, pare i/o tutor o tutora
Your answer
NOM I COGNOMS *
Your answer
DNI / NIE *
Your answer
Documentació a portar
Cal aportar una fotocòpia de la targeta sanitària. Es pot fer arribar per correu electrònic a formacio@laselvadelcamp.cat. La inscripció es donarà per apte un cop es rebi aquest document, en cas contrari, la inscripció no tindrà validesa.
Your answer
Protecció de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de carácter personal, les vostres dades ser incoroporades al fitxer “ Registre d’entrades i sortides”, del qual és responsable l’Ajuntament de la Selva del Camp. La finalitat és la gestió de les sol•licituds rebudes per l’Ajuntament, i autoritza expressament al responsable del fitxer el tractament de les dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació , cancel•lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de la Selva del Camp. CIF P4314700H – Correu electrònic: ajuntament@laselvadelcamp.cat
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service