Реєстрація учасників чергових загальних зборів УОКС 23 травня 2017 р.

Порядок денний чергових загальних зборів:
1. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів Української об’єднаної кредитної спілки
2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради Української об’єднаної кредитної спілки за 2016 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету Української об’єднаної кредитної спілки за 2016 рік.
4. Заслуховування та затвердження звіту правління Української об’єднаної кредитної спілки за 2016 рік.
5. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії Української об’єднаної кредитної спілки за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту про результати діяльності за 2016 рік, звітних даних за 2016 рік, річної фінансової звітності за 2016 рік та розгляд аудиторського висновку.
7. Розгляд бюджету Української об’єднаної кредитної спілки на 2017 рік.
8. Поповнення резервного капіталу за рахунок нерозподіленого доходу за 2016 рік.
9. Затвердження положення про спостережну раду Української об’єднаної кредитної спілки (нова редакція).
10. Затвердження положення про правління Української об’єднаної кредитної спілки (нова редакція).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access