Za spoštovanje pravice do molitve v Kliničnem centru v Ljubljani!


Vabimo vas, da popišete peticijo "Za spoštovanje pravice do molitve v Kliničnem centru v Ljubljani."

Vodstvo Kliničnega centra v Ljubljani prosimo, da pojasni svoje protiustavno in nezakonito omejevanje verske svobode s tem, ko je prepovedalo molitev in obhajanje svete maše za pokojne otroke – rojene in nerojene ter trpeče starše na letošnji materinski dan (25. 3. 2014). Omenjeno dejanje predstavlja grob poseg v svobodo vesti in veroizpovedi, ki jo zagotavlja 41. člen Ustave RS (URS). S prepovedjo obhajanja te svete maše je vodstvo Kliničnega centra kršilo pravico do izražanja vere in nesprejemljivo poseglo v svobodo delovanja verskih skupnosti, ki jo zagotavlja 7. člen Ustave RS. Vodstvo kliničnega centra se je s tem postavilo v vlogo nedemokratičnega cenzorja, ki želi odločati o vsebini verskega obreda. To je v praksi modernih demokratičnih držav povsem brez primere. Če bo ta sporna odločitev vodstva UKC obveljala, bo prišlo do nedopustnega posega v pravice vseh verujočih ne glede na veroizpoved.

Vodstvo Kliničnega centra prosimo:
1. da čim prej prekliče prepoved obhajanja svete maše za pokojne otroke in trpeče starše in
2. se javno opraviči za nedopustno kršenje temeljnih človekovih pravic ter protiustavno in nezakonito omejevanje pravic verujočih držvljank in državljanov.”

Zavod KUL.si

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
Request edit access