Výskyt kyberšikany u českých učitelů 2016

Sběr dat už byl bohužel ukončen. Data právě zpracováváme...
Další informace o rizikovém chování v kyberprostoru naleznete na www.e-bezpeci.cz.