Request edit access
KAJIAN KEPERLUAN PERLUASAN LIPUTAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI KEPADA USAHAWAN
Email address *
Kod Majikan PERKESO (Jika berkaitan)
Your answer
BUTIRAN PERIBADI
1. Jantina *
2. Umur (tahun) *
Your answer
3. Negeri tempat tinggal *
Your answer
4. Kumpulan etnik *
5. Status perkahwinan *
6. Umur pasangan. Jika anda mempunyai lebih daripada seorang pasangan, sila nyatakan umur (tahun) pasangan yang termuda
Your answer
7a. Bilangan adik-beradik yang berusia 21 tahun ke bawah (tidak termasuk adik-beradik OKU jika ada)
7b. Bilangan adik-beradik OKU (jika ada)
7c. Umur adik-beradik yang termuda (bulan/tahun)
Your answer
8a. Bilangan anak yang berusia 21 tahun ke bawah (tidak termasuk anak OKU jika ada)
8b. Bilangan anak OKU (jika ada)
8c. Umur anak yang termuda (bulan/tahun)
Your answer
PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN
9. Apakah bentuk perniagaan yang dijalankan oleh anda? (boleh ditandakan lebih daripada satu) *
Required
10. Nyatakan jenis perniagaan anda *
Required
11. Nyatakan jenis pemilikan perniagaan anda *
12a. Adakah anda mendaftarkan perniagaan anda di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)? *
12b. Adakah anda mendaftarkan perniagaan anda dengan pihak berkuasa tempatan (Majlis Bandaraya/Perbandaran/Daerah)? *
13. Adakah anda mendaftarkan perniagaan anda dengan mana-mana badan profesional lain? *
14. Jika Ya, nyatakan badan profesional tersebut
15. Nyatakan pendapatan kasar tahunan anda sebagai usahawan *
16. Adakah anda menceburi bidang lain selain daripada bidang perniagaan/keusahawanan? *
17. Jika Ya, nyatakan bidang lain yang anda ceburi.
Your answer
18. Nyatakan pendapatan kasar tahunan anda daripada pekerjaan lain tersebut.
PERLINDUNGAN INSURANS
19. Adakah anda dilindungi insurans swasta? (termasuk insurans berkelompok) *
20. Jika Ya, sila nyatakan premium bulanan (RM)
Your answer
21. Nyatakan jenis insurans tersebut (boleh ditandakan lebih daripada satu)
PERLINDUNGAN KESELAMATAN SOSIAL DI BAWAH PERKESO
22. Adakah anda tahu mengenai fungsi dan faedah PERKESO? *
23. Adakah anda tahu bahawa untuk pencarum PERKESO, kemalangan/penyakit berkaitan pekerjaan dilindungi di bawah Skim Bencana Pekerjaan PERKESO? *
24. Sebagai majikan, adakah anda mencarumkan pekerja anda yang berkelayakan kepada PERKESO? *
25. Pernahkah anda mencarum dengan PERKESO? *
26. Sekiranya PERKESO bercadang untuk memperluaskan perlindungan kepada usahawan, adakah anda bersetuju untuk menyertai? *
27. Jika Ya, nyatakan kadar caruman tahunan pilihan anda
28. Adakah anda bersetuju caruman dibayar secara tahunan?
SIMPANAN PERSARAAN DI BAWAH KWSP
29. Sebagai seorang usahawan yang bekerja sendiri, adakah anda mencarum dengan KWSP? *
KEJADIAN KEMALANGAN
30. Pernahkah anda terlibat dalam kemalangan berkaitan pekerjaan dalam tempoh 5 tahun ke belakang? *
31. Pernahkah anda terlibat dalam kemalangan bukan berkaitan pekerjaan dalam tempoh 5 tahun ke belakang? *
32a. Tahun kemalangan (berkaitan pekerjaan)
32b. Bilangan hari sakit/tidak bekerja (hari)
Your answer
32c. Anggaran perbelanjaan perubatan (RM)
Your answer
32d. Pihak yang menanggung perbelanjaan perubatan
32e. Jenis hilang upaya
33a. Tahun kemalangan (bukan berkaitan pekerjaan)
33b. Bilangan hari sakit/tidak bekerja (hari)
Your answer
33c. Anggaran perbelanjaan perubatan (RM)
Your answer
33d. Pihak yang menanggung perbelanjaan perubatan
33e. Jenis hilang upaya
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service