Request edit access
Curso 2. Habilidades sociais en persoas con trastorno do espectro do autismo
PROGRAMA DE FORMACIÓN FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA. Abordaxe do TEA no ámbito educativo


OBXECTIVO
Que os participantes no curso adquiran recursos e ferramentas para ensinar ás persoas con TEA a desenvolverse socialmente.

DESTINATARIOS
Profesionais do ámbito educativo que traballan con persoas con TEA: Mestres, educadores, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, coidadores etc. *Non está dirixido a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia.

DOCENTE
Marlene Horna Castiñeiras, Licenciada en Psicoloxía, Diploma de Estudos Avanzados e Master en Atención Temperá. Conta con máis de 15 anos de experiencia no ámbito dos Trastornos do Espectro do Autismo. Posúe ampla experiencia como docente, adquirida en numerosos cursos promovidos por diversas institucións, universidades e asociacións. Na actualidade traballa de forma autónoma en entornos naturais e na Asociación Bata.


FORMULARIO DE INSCRICIÓN
Ata o 1 de Febrerio do 2019

DATA DE CELEBRACIÓN:
09/3/2019

HORARIO:
10.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 19.30 horas

LUGAR
Santiago de Compostela
Centro Abanca. Edificio IESIDE. Rúa Nova 33. Santiago de Compostela

NÚMERO DE PRAZAS
30 prazas
* As prazas outorganse por riguroso orden de inscrición. Teñen preferencia os que se apunten aos tres cursos.

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA www.autismogalicia.org - info@autismogalicia.org - Teléfono: 981 589 365


PROGRAMA:
1. Que entendemos por habilidades sociais: A complexidade das interaccións sociais e os seus diversos compoñentes. A cultura social. Pódese aprender a observar e saber en que fixarse?
2. O fundamental apoio da familia e o entorno social (profesores, amigos, etc.).
Empezar coñecéndose a un mesmo.
A comunicación do diagnóstico na persoa con TEA e outros. Valoración da necesidade de apoio en entornos e situacións naturais.
Axudando a crear redes de amistade e apoio. Como correxir os erros.
3. O mundo das emocións nas persoas con TEA.
Atracción, percepción, comprensión e expresión de emocións.
A relación das emocións coas situacións, desexos ou crenzas.
A amistade e o amor.
Os termómetro de emocións, o bote da paciencia, a balanza da xustiza de Tony Attwood e outras estratexias de intervención.Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nome e apelidos *
D.N.I *
Correo electrónico *
Teléfono *
Entidade/Organización/ Asociación a que pertence
Estudos *
Se precisa factura cubra os seguintes datos
Nome ou Razón Social
NIF / CIF
Dirección Postal
(*) Confirmaráselle a praza por correo electrónico unha vez finalizado o prazo de inscrición e facilitaráselle un número de conta para facer o ingreso. Enviar copia de xustificante de pagamento a info@autismogalicia.org
Federación Autismo Galicia
(*) Cláusula de protección de datos

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os datos facilitados nesta solicitude poderán ser incorporados a un ficheiro de datos persoais responsabilidade da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, provista de CIF Nº G15549306, con domicilio social en Rúa Home Santo de Bonaval, número 74, baixo, Código Postal 15703, Santiago de Compostela, coa finalidade de xestionar axeitadamente a organización e desenvolvemento da actividade formativa.

Infórmaselle así mesmo que durante o desenvolvemento da actividade formativa poderase captar, mediante fotografía, filme ou calqueroutro procedemento a sua imaxe e de non facer indicación en contrario, marcando a casilla habilitada para tal fin, autoriza a súa reprodución e a súa publicación sen ánimo do lucro nas publicacións de promoción interna ou externa de carácter informativo e/ou divulgativo, tales como memorias, boletíns, página web, material divulgativo, proxectos e calqueroutro formato ou canle de comunicación da entidade.

Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo a súa solicitude por escrito asinado e achegando fotocopia do seu DNI ou documento identificativo equivalente á FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA ao enderezo xa sinalado.
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy