Request edit access
Prihláška na Veľtrh sociálnych aktivít, organizovaný Fórom kresťanských inštitúcií, Poprad 23. marec 2019
Miesto: Obchodné centrum FÓRUM, Námestie svätého Egídia 3290/124, 058 01 Poprad
Čas: 11:00 - 17:00
Hlavný program: 15:00 - 16:00
Názov organizácie/zariadenia *
Your answer
Právna forma
Your answer
Zastúpený/-á kým (štatutárny zástupca) *
Your answer
Kontakt na štatutárneho zástupcu
Your answer
Sídlo *
Your answer
IČO
Your answer
Korešpondenčná adresa (ak je iná ako sídlo) *
Your answer
Oficiálny telefón organizácie/ zariadenia *
Your answer
Oficiálna e-mailová adresa organizácie/ zariadenia *
Your answer
Vaše aktivity - stručne *
Your answer
Kontaktná osoba pre Veľtrh sociálnych aktivít *
Your answer
Telefón kontaktnej osoby *
Your answer
E-mail kontaktnej osoby *
Your answer
Počet a mená osôb, ktoré by mali záujem zúčastniť sa spoločnej večere o 18:00 hod. (Na večeri by sme chceli prediskutovať VSA a možné témy našej pravidelnej jesennej konferencie.) *
Your answer
Máme záujem o ponúkanie našich výrobkov za dobrovoľný príspevok *
Required
Potrebujeme pripojenie k 220 V (Doneste si, prosím, vlastnú rozbočku a predlžovačku.) *
Required
Donesieme si roll-up (rozťahovací plagát) našej organizácie *
Čo by ste uvítali, aby odznelo o Vašom diele (zariadení, iniciatíve) v tlačovej správe, prípadne iných výstupoch?
Your answer
Priestor pre Vaše poznámky
Your answer
V zmysle ustanovení, Nariadenia EP A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), vyjadrujem slobodný, informovaný a jednoznačný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre FKI. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete výhradne pre aktivity FKI.. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať, prostredníctvom zaslania mailu na adresu: info@fki.sk. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service