Request edit access
ДКЦ-3 очаква вашето мнение
В желанието си да се грижим по-добре за вашето здраве, правим това допитваме до Вас. Благодарим ви предварително за отделеното време.
Редовно ли посещавате ДКЦ-3
Как оценявате състоянието на сградата на ДКЦ-3 към момента?
Какво е мнението ви за интериора на ДКЦ-3
Достъпна ли е сградата на ДКЦ-3 за възрастни хора, майки с деца и хора в неравностойно положение
Разполага ли ДКЦ-3 с достатъчно медицинска апаратура
Какво е техническото ниво на медицинската апаратура
Разполага ли ДКЦ-3 със съвременна компютърна и офис техника
Използват ли се съвременни информационни технологии за добро управление на медицинските дейности
Как оценявате нивото на медицинско обслужване в ДКЦ-3?
Какви лекари-специалисти трябва да има в ДКЦ-3 според вас
Captionless Image
Какво би ви накарало да предпочетете ДКЦ-3?
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service