Request edit access
Çocuk Cerrahi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumlarını Belirlemek
Bu araştırmada, çocuk cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta güvenliğine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Araştırmacı elde edilen verileri bilimsel amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. Katılım ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Araştırma için isim ve soy isimleriniz gizlilik taahhüdü gereği hiçbir şekilde kullanılmayacak, anket formlarınız numaralandırılarak değerlendirilmeye alınacaktır. Bu araştırmada yer almanız nedeniyle size hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Bu araştırmada yer almak tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Araştırmada yer almayı reddedebilirsiniz. Size ait tüm bilgileriniz gizli tutulacaktır. Araştırmanın sonuçları bilimsel amaçla kullanılacaktır.
Yukarıda bahsedilen araştırmayı kabul ediyorsanız kabul ediyorum linkini kabul etmiyorsanız kabul etmiyorum linkini işaretleyiniz. *
1. Kaç Yaşındasınız * *
2. Cinsiyetiniz *
3. Medeni durumunuz nedir? *
4. Kaç yıldır hemşire olarak çalışıyorsunuz ? *
5. Kaç yıldır çocuk hemşiresi olarak çalışıyorsunuz ? *
6. Kaç yıldır çocuk cerrahisi kliniğinde hemşire olarak çalışıyorsunuz ? *
7. Eğitim Durumunuz *
8. Görev yaptığınız kurum *
9. Servisteki göreviniz *
10. Hasta güvenliği ile ilgili eğitim aldınız mı? *
Hasta güvenliği ile eğitim almadıysanız 11. soruya cevap vermeyiniz.
11. Hasta güvenliği ile ilgili aldığınız eğitim sizce yeterli mi? *
12.İşinizden memnun musunuz? *
13. Servisiniz kaç yatak kapasitesine sahip? *
14. Servisinize ayda kaç hasta yatışı oluyor? *
15.Günlük bakım verdiğiniz hastaya sayısı kaçtır? *
16. Haftada ortalama kaç saat çalışıyorsunuz? *
17. Son 12 ayda hasta güvenliğine yönelik bir sorunla karşılaştınız mı? *
18. Daha önce hasta güvenliğine yönelik olumsuz olay bildirme deneyiminiz oldu mu? *
Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği
Aşağıda yer alan ölçekte hasta güvenliği ile ilgili düşüncelerinizi saptamak amaçlanmaktadır. Size en uygun seçeneği işaretleyiniz.
1.Tepe yönetim, çalışma ortamında hasta güvenliğine önem verir *
2. Sunulan tüm hizmetler, hasta güvenliği açısından değerlendirilir *
3. Hasta güvenliği ile ilgili nelerin doğru olduğu konusunda görüşbirliği vardır. *
4. Bakımın denetiminde hasta güvenliği dikkate alınır. *
5. İlaç uygulama hatalarıyla ilgili (İsim benzerliği nedeniyle karıştırılabilecek ilaçların azaltılması, ayrı depolanması vb.) önlemler alınır. *
6. Hasta güvenliği için insani ve finansal kaynak sağlanır. *
7. Hasta güvenliği süreçlerinin iyileştirilmesi için kurum içi kıyaslamalarda, ilaç hata oranları, ventilatöre bağlı pnömoni oranları,düşmeler vb göstergelerden yararlanılır. *
8. Hasta güvenliği süreçlerinin iyileştirilmesi için kurum dışı kıyaslamalarda, mortalite oranları, nozokomiyal enfeksiyon oranları vb. göstergelerden yararlanılır. *
9. Tüm çalışanların performans değerlendirmelerinde, hasta güvenliğiyle ilgili kriterlere yer verilir. *
10. Hasta güvenliğini geliştirmeye yönelik öneriler yöneticiler tarafından dikkate alınır. *
11. Hasta ve ailesine, kendi güvenlikleri konusunda sorumluluklarının neler olduğu açıklanır. *
12. Hastaya zarar veren ciddi hatalar olduğunda, bunların giderilmesine özür dileme ve tazminat ödeme) çalışılır. *
13. Hasta ve yakınlarının düşmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapılır. *
14. Hasta güvenliği ile ilgili konuları belirlemede, risk değerlendirme süreci kullanılır. *
15. Çalışanlar, hasta bakım gereksinimlerini karşılayacak sayı ve niteliktedir. *
16. Tüm çalışanlar 12 saatten fazla çalıştırılmaz. *
17.Tüm meslek grupları arasında iyi bir iletişim vardır. *
18. Oryantasyon programlarında hasta güvenliği konusuna yer verilir. *
19. Yeni teknoloji ve ekipman kullanımı konusunda çalışanlara oryantasyon programı yapılır. *
20. Tüm çalışanlara, iletişim teknikleri konusunda eğitim verilir. *
21. Tüm çalışanlara, hasta güvenliğine ilişkin (kayıtlar, beklenmedik olay-hataları tanımlama ve raporlama süreçleri, vb) eğitimler düzenli olarak verilir. *
22. Kurumsal öğrenmeyi artırmak için hasta güvenliği ile ilgili bilgiler birimler arasında paylaşılır. *
23. Acil eylem planlarına yönelik eğitim verilir. *
24. Hasta güvenliği eğitim programlarında, isim vermeden gerçek olay raporlarından yararlanılır. *
25. Hataların raporlanmasında cezalandırıcı bir tutum sergilenmez. *
26. Beklenmedik olay ve hatalar prosedüre uygun şekilde zamanında raporlandırılır. *
27. Beklenmedik olay veya hataya neden olan çalışanlara duygusal destek sağlanır. *
28. Hasta güvenliği raporlarından elde edilen veriler, süreçlerin ve sistemin iyileştirilmesinde kullanılır. *
29. Olay raporları, kurumun bağlı olduğu genel müdürlük, bakanlık gibi üst organizasyonlarla paylaşılır. *
30. Kurumumuzun fiziksel yapısı, hasta güvenliğini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. *
31. Mevcut bina ve donanımın yenilenmesinde, hasta güvenliği kriterleri göz önüne alınır. *
32. Kurumumuzun tümünde kullanılan malzeme, cihaz ve teknolojiler standardize edilmiştir. *
33. Kurumumuzda tüm tıbbi kayıtlar elektronik ortamda tutulur. *
34. Tıbbi malzeme ve ilaçlar için barkodlama sistemleri kullanılır. *
35. Kurumumuzda kullanılan tüm alet ve ekipmanın bakımı (kalibrasyonu,ayarı) düzenli olarak yapılır. *
36. Hasta kimliğini belirlemeye yönelik güvenlik sistemleri (isim bileziği vb.) kullanılır. *
37. Kurum giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri alınır. *
38. Çalışanlar, hasta güvenliği ile ilgili endişelerini yöneticileriyle rahatça paylaşabilir. *
39. Yöneticiler, hataların sadece kişilerden değil, sistemden de kaynaklanabileceğini düşünerek hareket eder. *
40.Çalışanlar, hasta güvenliği ile ilgili olumsuzlukları ve hataları raporlandırmada meslektaşları tarafından cesaretlendirilir *
41. Çalışanlar, hatalar oluştuğunda hastalar ve yakınlarının bilgilendirilmesi gereğine inanır. *
42.Çalışanlar, hasta güvenliği konusundaki kurumsal hedefleri bilir. *
43.Çalışanlar, hasta güvenliğinin geliştirilmesine yönelik önerilerinin dikkate alınacağına inanır. *
44.Çalışanlar, oluşan hatalar konusunda yönetimin kendilerine geri bildirim vereceğine inanır. *
45. Çalışanlar, hataların tekrarını önlemeye yönelik çalışmalarda görev alır. *
46. Çalışanlar birbirleriyle uyum içinde çalışır. *
47.Çalışanlar vardiya değişiminde hastayla ilgili tüm bilgileri aktarır. *
48. Hasta güvenliğini sağlamak için meslektaşlar arasında yardımlaşma vardır. *
49. Çalışanlar, çalışma kuralları, politikaları ve prosedürlerinin ihmal edilmemesi gerektiğine inanır. *
50.Tüm çalışanlar (tüm disiplinler) hasta güvenliği ile ilgili grup çalışmalarına (Güvenlik programları, standart geliştirme, klinik rehber geliştirme ) katılır. *
51.Kan transfüzyonu, narkotik, dopamin, adrenalin infüzyonu gibi yüksekriskli uygulamalar, yapılmadan önce ikinci bir kişi tarafından kontroledilir. *
Hasta güvenliği ile ilgili hangi konularda eğitime ihtiyacınız var *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy