Request edit access
CAMPAMENTO VERÁN DISFRUTA E APRENDE XULLO 2019
CONDICIÓNS XERAIS E REQUISITOS DE ADMISIÓN
As inscricións poderanse facer por unha ou dúas quincenas:
- 1ª quincena: do 01 ao 15 de xullo.
- 2ª quincena: do 16 ao 31 (día 31 festa de clausura).

Inscricións online ata o 16 de xuño a través do formulario publicado en: www.asmarinasad.es. Dende a oficina da ANPA facilitaremos a informacióna todas as persoas que non poidan facelo por este medio en horario de luns a venres de 16:00 a 18:00h.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA AS MARIÑAS
Tlfno.: 654302400
E-mail: agrupacionasmarinhas@gmail.com

Ingreso de cartos: do 16 de xuño ao 30 de xuño .
Nº Conta Banco Santander ES63 0238 8114 3906 0324 5156
Prazas limitadas
Listado de admitidos: 17 de xuño 2019

O campamento levaráse a cabo nas instalacións do C.E.I.P. Valle Inclán

Email address *
Confirmación do correo electrónico *
Your answer
APELIDOS *
Your answer
NOME *
Your answer
CURSO ESCOLAR *
ANOS DO/A ALUMNO/A *
Your answer
SOCIA/O ANPA BIDUEIRO? *
NOME E APELIDOS DA NAI/PAI/TITOR-A *
Your answer
TELÉFONO 1 *
Your answer
TELÉFONO 2 *
Your answer
TELÉFONO 3
Your answer
DATOS MÉDICOS: Ten as vacinas ao día? *
Alerxias? *
Your answer
Padece algunha enfermidade? *
Your answer
Necesita algún réxime especial de alimentación? *
Your answer
ASISTENCIA
COMEDOR
Como pai/nai/titor-a da/o alumna/o que queda inscrita/o no campamento disfruta y aprende realizada pola Asociación Deportiva As Mariñas, autorizo ás decisións médico-quirúrxicas que no caso de urxencia fose preciso adoptar baixo a dirección facultativa pertinente. Esta autorización é extensiva a todas as actividades programadas: sendeirismo, xogos... Son coñecedor/a tamén de que si o meu fillo ou a miña filla causa algún destrozo terei que asumir os gastos pertinentes, e de que se comete faltas graves será enviado/a á casa sen devolución dos cartos. *
ASINO E ENVÍO NA SEGUINTE DATA *
MM
/
DD
/
YYYY
Para cumprir coa nova Lei de Protección de datos e que os teus datos estean a salvo, debes ler e aceptar a Política de privacidade reflectida na seguinte ligazón http://www.asmariñasad.com/politica-de-privacidade/ *
Required
En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e os seus regulamentos de desenvolvemento, a Asociación Deportiva As Mariñas, informalle que aos datos de carácter persoal proporcionados, quedarán incorporados os nosos ficheiros para o seu tratamento automatizado, coa finalidade de prestar os nosos servizos. Os datos recollidos son almacenados baixo a confidencialidade e as medidas de seguridade legalmente establecidas. Poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, oposición e rectificación, a través do enderezo de correo electrónico agrupaciónasmarinhas@gmail.com, persoalmente nas nosas oficinas ou mediante comunicación escrita acompañada da copia do seu documento nacional de identidade dirixida a Asociación Deportiva As Mariñas, rúa Luís López Casanegra nº5 bajo. 15009 ( A Coruña)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service