Request edit access
KARTA ZAPISU DZIECKA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE
NCK "Sokół" Oddział w Nowosielcu
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
MM
/
DD
/
YYYY
PESEL *
Numer telefonu kontaktowego rodzica/ opiekuna prawnego *
Adres zamieszkania *
 Imiona i nazwisko rodziców / opiekunów prawnych *
Podane informacje objęte są ochroną danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO. *
Required
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:1) Administratorem danych osobowych jest Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku, ul. Kościuszki 9, 37-400 Nisko, e-mail: ncksokol@interia.pl , tel.: (15) 841 21 44; 2) Inspektorem ochrony danych u Administratora Danych Osobowych, tj. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku jest Pani Patrycja Żak, e-mail: iodo.nck@gmail.com 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zajęć, warsztatów i występów na podstawie art. 6 ust 1, lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 4) odbiorcą danych osobowych będą pracownicy administratora, widownia określonych występów i spektakli, ubezpieczyciele oraz służby publiczne realizujące zadania, do których zostały powołane, w tym w zakresie epidemicznym; 5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia udziału w zajęciach artystycznych; 7) Właściciel danych osobowych posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8) Właściciel danych osobowych posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udziału w zajęciach artystycznych oferowanych przez Administratora; 10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy