Request edit access
Průzkum veřejného mínění občanů městyse Komárov
Vážení spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje Komárova a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na webových stránkách úřadu a na veřejném projednání.
Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 26. 8. 2019.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Jaroslav Klekner, starosta

1. Jak se Vám v Komárově žije? *
2. Jak hodnotíte situaci a služby v Komárově? (ohodnoťte jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší) *
1
2
3
4
5
Bezpečnost v obci
Čistota veřejných prostranství (odvoz odpadu, úklid, sekání trávy,..)
Informovanost o dění v obci
Kultura a společenských život
Možnost sportovního vyžití a volnočasové aktivity
Podmínky pro podnikání
Rozvoj obce
Veřejná doprava
Vztahy mezi lidmi, chování lidí
Chování úředníků na úřadě
Provoz knihovny
Dostupnost zdravotnických služeb
Dostupnost základního školství a předškolní zařízení
3. Jaké služby Vám v naší obcí chybí?
Your answer
4. Která z následujících věcí Vám v naší obci nejvíce vyhovuje? (zaškrtněte max. 3 možnosti) *
Required
5. Co vám v naší obci nejvíce vadí? (zaškrtněte max. 3 možnosti) *
Required
6. V případě, že byste rozhodoval/a o využití obecních finančních prostředků, využil/a byste je především na: (zaškrtněte max. 3 možnosti) *
Required
7. Jaké jsou podle Vás hlavní omezení dalšího rozvoje Komárova?
Your answer
8. Odkud získáváte informace o dění v obci? (lze zaškrtnou více odpovědí) *
Required
9. Jste ochoten/a zapojit se aktivit pro rozvoj obce? (zaškrtněte jednu z možností)
Poznámka: V případě, že máte zájem zapojit se do aktivit obce, napište prosím o informace na mail podatelna@ikomarov.cz.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service