Request edit access
Adevărat sau fals? Testaţi-vă cunoştinţele despre semnătura electronică!
TEST: Semnătura electronică
Semnătura mobilă nu poate fi utilizată pentru semnarea contractelor, sau ofertelor din numele unei companii pentru că este emisă pe numele persoanei fizice.
1 point
Semnătura electronică se aplică suplimentar la semnătura olografă și ștampilă pentru că doar ștampila confirmă că e semnat de către persoana juridică.
1 point
Semnătura electronică avansată calificată are aceeaşi valoare juridică ca semnătura olografă.
1 point
Documentele scanate pe care sunt aplicate semnătura olografă și ștampila se consideră semnate electronic
1 point
Dacă documentul semnat electronic a fost modificat, dar pe prima pagină s-a păstrat indicație vizuală despre semnătură, acesta poate fi considerat semnat.
1 point
Termenul de valabilitate a documentului semnat electronic nu expiră odată cu expirarea termenului de valabilitate a certificatului utilizat pentru semnare, dacă documentul este semnat cu aplicarea mărcii de timp.
1 point
Semnătura mobilă este mai puțin sigură decât semnăturile electronice aplicate de pe alte dispozitive
1 point
Semnătura electronică poate fi utilizată doar în relații cu instituțiile de stat.
1 point
Unica metodă sigură de verificare a autenticității și valabilității semnăturii avansate calificate aplicate pe documentul electronic este încărcarea documentului respectiv pe platforma MSign pentru verificare.
1 point
În cazul în care, conform legislaţiei, se cere ca documentul să fie prezentat pe suport de hîrtie şi semnat cu semnătură olografă, documentul electronic se consideră a fi corespunzător acestei cerinţe. 
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy