Request edit access
ВЪПРОСНИК ЗА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ към началото на учебна 2019-2020 година
Уважаеми ученици, след като прочетете внимателно всеки въпрос, отбележете верния според вас отговор. Тук няма правилни и неправилни отговори. От значение е само личното ви мнение и то е важно за нас. Изследването е напълно анонимно. Благодарим ви за участието!
1. В твоето училище какво правят децата, които тормозят други деца? (Можеш да оградиш повече от един отговор.) *
Required
2. Къде се случва децата да бъдат тормозени: (Можеш да оградиш повече от един отговор.) *
Required
3. Случвало ли се е досега теб да те тормозят през тази учебна година? *
4. Ако ти се е случвало да те тормозят през тази учебна година, колко често? *
5. Ако ти се е случвало да те тормозят, децата, които те тормозиха бяха: *
6. Ако ти се е случвало да те тормозят, децата, които те тормозиха бяха: *
7. Случвало ли се е някой да те тормози през тази седмица? *
8. Когато теб те тормозиха, ти каза ли на някого? (Можеш да оградиш повече от един отговор.) *
Required
9. Ако си казал на някого, това помогна ли ти, доведе ли до спирането на тормоза? *
10. Виждал ли си да тормозят други деца в училище? *
11. Колко често си виждал да тормозят други деца в училище? *
12. Ако си виждал да тормозят други деца в училище, казвал ли си някого за това? *
13. Виждал ли си да тормозят деца извън училище друго дете през тази учебна година? *
14. Случвало ли се е ти да тормозиш ? *
15. Случвало ли се е да тормозиш друго дете през тази седмица? *
16. Кой ти помага най-много, ако се случи някой да те тормози? *
17. Има ли в твоя клас деца, които обичат да тормозят другите? *
18. Ако има, колко са на брой? *
19. Има ли в твоя клас деца, които често са тормозени от другите деца? *
20. Ако има, колко са на брой? *
20. Ти си *
Клас *
Submit
This form was created inside of OU "Elin Pelin". Report Abuse