Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ www.lovecarestation.com
www.lovecarestation.com เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ I-USE ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (Unicef) และได้เปิดให้บริการข้อมูลออนไลน์มาระยะหนึ่งแล้ว ทางทีมประเมินผลจึงขอความร่วมมือจากคุณในฐานะผู้ใช้บริการสละเวลาในการให้ข้อมูลหลังจากใช้บริการแล้ว ขอให้คุณตอบคำถามตามความจริง โดยทีมประเมินผลจะเก็บความคิดเห็นของคุณเป็นความลับและนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเท่านั้น
Email address
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4. จังหวัดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
2. เพศ
3. การศึกษาชั้นสูงสุด
1. ท่านอายุ....ปี (ใส่ตัวเลขด้านล่าง)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms