Request edit access
Inventering av pilgrimsleder
Inventeringens syfte
Styrelsen för Riksförbundet Pilgrim i Sverige beslöt den 6 november 2015 att göra en inventering av pilgrimsleder i Sverige.
Två syften ligger bakom detta beslut. Dels skall inventeringen ge ett underlag för att kunna visa och därmed göra det möjligt att söka pilgrimsleder i hela landet, på riksförbundets hemsida. Dels skall inventeringen ge ett underlag för det kommande arbetet med att bygga upp en gemensam plattform för digital information om pilgrimsleder i hela landet.
Inventeringens inriktning ger också de ansvariga för pilgrimsleder en mall att arbeta efter och underlag för klassificering av pilgrimsleder.

Inventeringens innehåll
Inventeringen skall ge följande information:
⦁ Vilka pilgrimsleder som finns
⦁ Om pilgrimsledernas
⦁ Sträckning
⦁ Märkning
⦁ Kartor
⦁ Vägbeskrivningar
⦁ Guidebok
⦁ GPS
⦁ Pilgrimspass och stämplar
⦁ Info på även engelska och tyska
⦁ Kyrkor/församlingar/föreningar/organisationer
⦁ Sevärdheter, kultur och natur
⦁ Underhåll
⦁ Möjlighet till övernattning
⦁ Möjlighet till proviantering/mat
⦁ Vem som ansvarar för pilgrimsleden – huvudman
⦁ Vilken standard pilgrimsleden har i ett klassificeringssystem
⦁ Huvudväg
⦁ Landsväg
⦁ Lokal pilgrimsled/pilgrimsslinga
Email address *
Pilgrimsledens namn: *
Huvudman/ansvarig: *
Kontaktperson: Namn, e-post, telefonnummer *
Pilgrimsledens webbadress: *
Vilket år blev leden certifierad/invigd/ tagen i bruk? *
Märkning/certifiering: *
Annan form av märkning eller kommentar till ovanstående fråga
Pilgrimsleden börjar vid (Ort, kyrka eller annan plats) *
Pilgrimsleden slutar vid (Ort, kyrka eller annan plats) *
Pilgrimsledens totala längd i km *
Framkomlig för rörelsehindrade *
Beskriv ditt svar för ovanstående fråga
Är pilgrimsleden enkelriktad *
Leden ansluter till annan pilgrimsled *
Om du svarat ja på föregående fråga – vilken/vilka/var
Finns markerade kartor *
Finns vägbeskrivning *
Finns guidebok *
Om du svarat ja på föregående fråga, var kan den beställas eller erhållas och vad heter den
Finns guidebok/info på engelska *
Finns guidebok/info på tyska *
Finns det möjlighet att boka guide/vägvisare *
Vilka främmande språk behärskar guiderna
Clear selection
Finns leden inläst på GPS *
Om du svarat ja på föregående fråga vilken sorts fil finns tillgänglig
Finns pilgrimspass *
Finns stämplar längs leden *
Antal dagsetapper på pilgrimsleden, högst 25 km långa, om längre ange antal och längd *
Möjlighet att övernatta på delsträckor *
Möjlighet att proviantera/köpa mat längs vägen *
Kommentarer till proviantering
Hur ofta uppdateras/underhålls märkning - kartor – vägbeskrivningar *
Mer information till ovanstående fråga
Finns kyrkor/kloster längs vägen *
Om ja, är de vanligtvis öppna dagtid
Clear selection
Mer info om kyrkornas tillgänglighet
Har du förslag på lämpliga meditationsplatser längs leden
Möjlighet för vandraren att återkoppla om erfarenheter längs vägen - ”feedback” *
Om ja – hur?
Sevärdheter – natur (i rubrikform, gärna med länkar om det finns sådana): *
Internationellt intresse
Riksintresse
Lokalt intresse
Övrigt
Sevärdheter – kultur/kulturarv (i rubrikform, gärna med länkar om det finns sådana): *
Internationellt intresse
Riksintresse
Lokalt intresse
Övrigt
Återkommande evenemang längs leden:
Anknytning till pilgrimscentrum/pilgrimsplats:
Övriga upplysningar:
Huvudmannens förslag till klassificering av pilgrimsleden (info om klassificering finns på Pilgrim i Sveriges hemsida): https://goo.gl/6EUhsW
Clear selection
Uppgifterna lämnade av: Namn, Organisation, email och telefon *
Frågor om inventeringen
Frågor om inventeringens frågeformulär besvaras av Ulf Sighede info@paxwalk.com.
Frågor om Pilgrim i Sveriges arbete med samordning av information om pilgrimsleder besvaras av Ingemar Hagerfors ihivadstena@gmail.com.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Pax. Report Abuse