Request edit access
Warsztat metodyczny dla nauczycieli pt. "Zabawy logorytmiczne"
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty organizowane przez WMODN w Elblągu pt. "Gry i zabawy rozwijające słuch fonemowy" 17.04.2019 r. rozpoczynające się o godz. 14.00 w W-MODN w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1 w sali 316.

Dodatkowych informacji udziela konsultant ds. przedsiębiorczości i logopedii dr Beata Pabian, b.pabian@wmodn.elblag.pl nr tel. 55 625 72 88

Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
⚲ Miejsce urodzenia *
Miejsce urodzenia jest daną niezbędną do wystawienia zaświadczenia. Brak wpisu oznacza rezygnację z otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
Your answer
🗔 Data urodzenia *
Data urodzenia jest daną niezbędną do wystawienia zaświadczenia. Brak wpisu oznacza rezygnację z otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
MM
/
DD
/
YYYY
✉ Miejsce pracy *
nazwa placówki, adres: ulica, nr, kod pocztowy i miejscowość
Your answer
📞 Nr telefonu miejsca pracy *
np. sekretariat lub nr bezpośredni
Your answer
Opłaty
Opłata za szkolenie W-MODN w Elblągu wynosi 30 zł. Nie dotyczy nauczycieli ze szkoły/placówki, w której odbywa się szkolenie. Wpłaty wyłącznie przelewem, indywidualnie lub przez szkołę. Dane do przelewu Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, nr konta Bank Handlowy 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem tytuł szkolenia oraz nazwisko prowadzącego.
Faktura *
Uwaga do faktury
W przypadku do zgłoszenia potrzeby faktury proszę o wpisanie danych, które mają się w niej znaleźć /pełna nazwa płatnika/placówki, gmina/miasto, nr NIP. W przypadku imiennej faktury: imię, nazwisko, adres. Zmiany odbiorcy na fakturach można dokonać tylko do końca miesiąca, w którym nastąpiła wpłata.
Dane do faktury
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Bogusław Kawczyński, e-mail: iod@wmodn.elblag.pl. Celem przetwarzania jest realizacja niniejszej formy doskonalenia. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez 7 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia. Uczestnik szkolenia ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
*
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of WMODN w Elblągu. Report Abuse - Terms of Service