ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU TRÊN THẺ BHYT NĂM HỌC 2022-2023 ĐỢT 1
Đã hết thời hạn đăng ký thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT năm học 2022-2023 (Đợt 1). Sinh viên vui lòng theo dõi thông báo thay đổi Đợt 2 - dự kiến sẽ đăng trên Fanpage Phòng Công tác Sinh viên (https://www.facebook.com/ctsvntt) hoặc website Phòng Công tác Sinh viên (ctsv@ntt.edu.vn) vào đầu Quý 3 năm 2023 (tháng 07/2023).
This form was created inside of Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành. Report Abuse