Request edit access
Terapia tańcem i ruchem
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty organizowane przez W-MODN w Elblągu, 17 stycznia (czwartek) 2019 r. w Przedszkolu nr 10 w Elblągu, ul. Mączna 8, w godz. 15.30 – 19.30 . Prosimy o uważne wypełnienie poniższych pól, gdyż wpisane dane znajdować się będą na Państwa zaświadczeniu. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zapisaniem się na warsztat, co oznacza, że Organizator nie będzie wysyłał już maili z potwierdzeniem uczestnictwa. Formularz będzie nieaktywny po zapełnieniu listy uczestników.
Warunkiem wzięcia udziału w warsztacie jest dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł na konto bankowe W-M ODN w Elblągu: 20 1030 1218 0000 0000 9251 6016 z dopiskiem "WE 8". Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.
Na czas warsztatów każdy uczestnik powinien być wyposażony w:
• wygodny ubiór (getry i koszulka, na wierzch bluza dresowa - ubiór w cebulkę)
• ciepłe skarpety antypoślizgowe
• mały kocyk (plet) bądź poduszkę.
Dodatkowych informacji udziela konsultant ds. wczesnej edukacji Agata Urbańska (a.urbanska@wmodn.elblag.pl) pod nr tel. 55 625 72 96 lub tel. 603 062 905
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Urodzona(y) *
Proszę zastosować formułę: 1 stycznia 1999 r. Data urodzenia jest daną niezbędną do wystawienia zaświadczenia. Brak wpisu oznacza rezygnację z otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
Your answer
w *
Proszę podać nazwę miejscowości urodzenia w celowniku (np. Elblągu) Miejsce urodzenia jest daną niezbędną do wystawienia zaświadczenia. Brak wpisu oznacza rezygnację z otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
Your answer
Miejsce pracy *
Nazwa placówki, adres: ulica, nr, kod pocztowy i miejscowość
Your answer
Etap edukacyjny/nauczany przedmiot *
Faktura *
Dane do faktury
Proszę o wpisanie danych, które mają się znaleźć na fakturze (pełna nazwa płatnika/placówki, gmina/miasto, nr NIP). W przypadku imiennej faktury: imię, nazwisko, adres. Zmiany odbiorcy na fakturach dokonać można tylko do końca miesiąca, w którym nastąpiła wpłata.
Your answer
Zgoda o rezygnacji *
W przypadku ewentualnej rezygnacji, poinformuję organizatorów co najmniej na dzień przed terminem spotkania na adres: a.urbanska@wmodn.elblag.pl. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i potwierdziła tym samym swój udział, ale nie przekazała informacji o rezygnacji ze szkolenia, będzie traktowana jako uczestnik zajęć, a Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu zapłaty za udział w szkoleniu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszej formy doskonalenia. *
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Bogusław Kawczyński, e-mail : iod@wmodn.elblag.pl Celem przetwarzania jest realizacja niniejszej formy doskonalenia. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez 7 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia. Uczestnik szkolenia ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of WMODN w Elblągu. Report Abuse - Terms of Service