The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Send
Section 1 of 7
 Online Registration
dr_spylog@yahoo.co.uk
Email
This form is collecting emails.Change settings
Mjeke e pergjitheshme 
Loading...
Loading…
Untitled title
Loading...
Loading…
Question Type
Loading image…
Option 1
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Gëzim
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Untitled title
Loading...
Loading…
Untitled title
Loading...
Loading…
Çela 
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
0686477036
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Mjeke e pergjitheshme 
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Nuk kam
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
QSH Preze 
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Participation Days (Ditet e pjesemarrjes)
Question Type
Loading image…
2 Dite ( two days)
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 2 of 7
Për pjesëmarrësit e kategorisë:                                                                                                        1 - Lektorët e ftuar, (të huaj dhe vendas).                                                      
Pagesa eshte O (zero)
Section 3 of 7
Për pjesëmarrësit e kategorisë:                                                                                                          2 - Lektorët e në Kongres (Autor i parë i abstraktit, tashmë të pranuar)                          
Pagesa eshte 20 euro
Section 4 of 7
Për profesionistët e shëndetësisë:
1- Për regjistrimet deri me datë 01/10/2023, tarifa e regjistrimit është 30 Euro / 3000 Lekë
 
2 - Për regjistrimet nga data 02/10/2023 - deri me datë 09/11/2023, tarifa e regjistrimit 40 Euro / 4000 Lekë
     
3 - Për regjistrimet ditene e eventit me 10-11/11/2023 tarifa e regjistrimit është 50 Euro / 5000 LekëQë pjesëmarrja juaj të konfirmohet, ju duhet të bëni pagesën sipas udhëzimeve më poshtë:

Mënyrat e pagesës:              

(Në Lekë)
ALPHA BANK
Customer name: Shoqata Shqiptare e Traumës dhe Urgjencës Kirurgjikale
CCY: Lek (ALL)
Account Number: 902019123002313694
IBAN: AL60902113640191230023135931
SWIFT Code: CRBAALTR

V.O.  Drejtuar Arkëtarit të bankës: Ju lutem vendoseni të plotë Customer Name te përshkrimi i faturës

(Në Euro)
ALPHA BANK
Customer name: ASTES ORG
CCY:  Euro
Account Number: 902019123003047706
IBAN: AL07902113640191230030477069
SWIFT Code: CRBAALTRXXX
Që pjesëmarrja juaj të konfirmohet, jeni të lutur të dërgoni foto/pdf mandatin e pagesës nga banka në njerin nga email-et;
departamenti.kirurgjise2023@yahoo.com
astes.office@gmail.com
astesorg@gmail.com

Shënim : Regjistrimi është i vlefshëm pasi të jetë dërguar edhe pagesa sipas kategorise.
Loading...
Loading…
Section 5 of 7
Për anëtarët (Mjeke) te ASTES
1 - Për regjistrimet deri me datë 01/10/2023, tarifa e regjistrimit është 20 Euro / 2000 Lekë

2 - Për regjistrimet nga data 02/10/2023 - deri me datë 09/11/2023, tarifa e regjistrimit  30 Euro / 3000 Lekë

3 - Për regjistrimet diten e eventit me 10-11/11/2023 tarifa e regjistrimit është 40 Euro /4000 Lekë

Që pjesëmarrja juaj të konfirmohet, ju duhet të bëni pagesën sipas udhëzimeve më poshtë:

Mënyrat e pagesës:              

(Në Lekë)
ALPHA BANK
Customer name: Shoqata Shqiptare e Traumës dhe Urgjencës Kirurgjikale
CCY: Lek (ALL)
Account Number: 902019123002313593
IBAN: AL60902113640191230023135931
SWIFT Code: CRBAALTR

V.O.  Drejtuar Arkëtarit të bankës: Ju lutem vendoseni të plotë Customer Name te përshkrimi i faturës

(Në Euro)
ALPHA BANK
Customer name: ASTES ORG
CCY:  Euro
Account Number: 902019123003047706
IBAN: AL07902113640191230030477069
SWIFT Code: CRBAALTRXXX
Që pjesëmarrja juaj të konfirmohet, jeni të lutur të dërgoni foto/pdf mandatin e pagesës nga banka në njerin nga email-et;
departamenti.kirurgjise2023@yahoo.com
astes.office@gmail.com
astesorg@gmail.com 

Shënim : Regjistrimi është i vlefshëm pasi të jetë dërguar edhe pagesa sipas kategorise.
Loading...
Loading…
Section 6 of 7
Për Infermier/ fizoterapiste / Teknikë imazherie
1 - Për regjistrimet deri me datë 01/10/2023, tarifa e regjistrimit është 15 Euro / 1500 Lekë
     Per Anetaret e ASTES pagesa 10 Euro /1000 Lekë

2 - Për regjistrimet nga data 02/10/2023 - deri me datë 09/11/2023, tarifa e regjistrimit 20 Euro / 2000 Lekë
     Per Anetaret e ASTES pagesa 15 Euro /1500 Lekë

3 - Për regjistrimet diten e eventit me 10-11/11/2023 tarifa e regjistrimit është 30 Euro / 3000 Lekë
     Per Anetaret e ASTES pagesa 20 Euro /2000 Lekë

Që pjesëmarrja juaj të konfirmohet, ju duhet të bëni pagesën sipas udhëzimeve më poshtë:

Mënyrat e pagesës:              

(Në Lekë)
ALPHA BANK
Customer name: Shoqata Shqiptare e Traumës dhe Urgjencës Kirurgjikale
CCY: Lek (ALL)
Account Number: 902019123002313593
IBAN: AL60902113640191230023135931
SWIFT Code: CRBAALTR

V.O.  Drejtuar Arkëtarit të bankës: Ju lutem vendoseni të plotë Customer Name te përshkrimi i faturës

(Në Euro)
ALPHA BANK
Customer name: ASTES ORG
CCY:  Euro
Account Number: 902019123003047706
IBAN: AL07902113640191230030477069
SWIFT Code: CRBAALTRXXX
Që pjesëmarrja juaj të konfirmohet, jeni të lutur të dërgoni foto/pdf mandatin e pagesës nga banka në njerin nga email-et;
departamenti.kirurgjise2023@yahoo.com
astes.office@gmail.com
astesorg@gmail.com 
Shënim : Regjistrimi është i vlefshëm pasi të jetë dërguar edhe pagesa sipas kategorise.
Loading...
Loading…
Section 7 of 7
Student i mjekësisë / shkencave mjekësore  
Tarifa e regjistrimit është 0 Lekë
  


Pagesa sipas kategorise (Payment according category)
Question Type
Loading image…
Add file
View folder
Allow only specific file types
Maximum number of files
Maximum file size
View folder
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Që pjesëmarrja juaj të konfirmohet, jeni të lutur të dërgoni foto/pdf mandatin e pagesës nga banka në njerin nga email-et;
departamenti.kirurgjise2023@gmail.com
astes.office@gmail.com
astesorg@gmail.com 
Shënim : Regjistrimi është i vlefshëm pasi të jetë dërguar edhe pagesa sipas kategorise.
Loading...
Loading…
Link to Sheets
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
Mjeke e pergjitheshme 
Untitled title
Copy
No responses yet for this question.
Copy
No responses yet for this question.
Gëzim
No responses yet for this question.
Untitled title
Untitled title
Çela 
Copy
No responses yet for this question.
0686477036
Copy
No responses yet for this question.
Mjeke e pergjitheshme 
Copy
No responses yet for this question.
Nuk kam
Copy
No responses yet for this question.
QSH Preze 
Copy
No responses yet for this question.
Participation Days (Ditet e pjesemarrjes)
Copy
No responses yet for this question.
Për pjesëmarrësit e kategorisë:                                                                                                        1 - Lektorët e ftuar, (të huaj dhe vendas).                                                      
Për pjesëmarrësit e kategorisë:                                                                                                          2 - Lektorët e në Kongres (Autor i parë i abstraktit, tashmë të pranuar)                          
Për profesionistët e shëndetësisë:
Që pjesëmarrja juaj të konfirmohet, jeni të lutur të dërgoni foto/pdf mandatin e pagesës nga banka në njerin nga email-et;
departamenti.kirurgjise2023@yahoo.com
astes.office@gmail.com
astesorg@gmail.com

Për anëtarët (Mjeke) te ASTES
Që pjesëmarrja juaj të konfirmohet, jeni të lutur të dërgoni foto/pdf mandatin e pagesës nga banka në njerin nga email-et;
departamenti.kirurgjise2023@yahoo.com
astes.office@gmail.com
astesorg@gmail.com 

Për Infermier/ fizoterapiste / Teknikë imazherie
Që pjesëmarrja juaj të konfirmohet, jeni të lutur të dërgoni foto/pdf mandatin e pagesës nga banka në njerin nga email-et;
departamenti.kirurgjise2023@yahoo.com
astes.office@gmail.com
astesorg@gmail.com 
Student i mjekësisë / shkencave mjekësore  
Pagesa sipas kategorise (Payment according category)
No responses yet for this question.
Që pjesëmarrja juaj të konfirmohet, jeni të lutur të dërgoni foto/pdf mandatin e pagesës nga banka në njerin nga email-et;
departamenti.kirurgjise2023@gmail.com
astes.office@gmail.com
astesorg@gmail.com 
Settings
Responses
Manage how responses are collected and protected
Presentation
Manage how the form and responses are presented
Defaults
Form defaults
Settings applied to this form and new forms
Question defaults
Settings applied to all new questions
.