แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ "การสอนปัญญาประดิษฐ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" (AI Education for Young Students)
ปิดรับการลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการฯ
ณ ปัจจุบัน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้ง รุ่น 1 และ รุ่น 2 เต็มตามกำหนดแล้วครับ

ขอบคุณครับ

This form was created inside of Bangkok University. Report Abuse - Terms of Service