Request edit access
PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP
Thực hiện định hướng "Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội" ở các bậc, các hệ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng đề nghị anh/chị cho biết ý kiến của mình về các vấn đề được hỏi dưới đây liên quan đến việc làm của anh/chị sau khi tốt nghiệp. Ý kiến của anh/chị là những tư vấn quan trọng để nhà trường thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy ở các bậc, các hệ và định hướng việc làm cho sinh viên trong thời gian tới.
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Đề nghị anh/chị cho biết một số thông tin cá nhân dưới đây để Trường thống kê, phân tích dữ liệu ngành nghề được thuận lợi hơn
1. Họ và tên *
Đề nghị khai báo đúng như Họ và tên ghi trên bằng tốt nghiệp
Your answer
2. Ngày tháng năm sinh
Đề nghị ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh
MM
/
DD
/
YYYY
3. Nơi sinh *
Chỉ cần ghi tên Tỉnh nếu sinh ở Việt Nam; tên quốc gia nếu sinh ở nước ngoài
Your answer
4. Điện thoại liên hệ *
Mời anh/chị nhập số điện thoại liên hệ để Trường tiện liên lạc khi cần thiết
Your answer
5. Địa chỉ thư điện tử *
Địa chỉ email để nhà trường gửi các thông tin khi cần thiết
Your answer
6. Bậc đào tạo anh chị đã học? *
Mời anh/chị chọn trong danh sách
7. Hệ đào tạo anh chị đã học? *
Lựa chọn hệ đào tạo trong danh sách dưới đây
8. Ngành đào tạo anh/chị đã tham gia học *
9. Khóa đào tạo *
Ví dụ: 2009-2012
Your answer
B. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM
Anh/chị hãy cho biết một số thông tin về tình trạng việc làm
1. Tính trong thời gian một tháng kể từ thời điểm trả lời phiếu này vể trước, tình hình việc làm của anh/chị như thế nào? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms