Request edit access
76-A HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO TERUEL
23-a de junio ĝis 25-a de junio 2017

Plenigu tiun ĉi aliĝilon, kaj premu en la suba butono "Enviar" ("sendi"). Oni ankaŭ povas printi la formularon en pdf, troveblan en la retejo http://www.esperanto.es/kongreso kaj sendi ĝin per poŝto al la sidejo de HEF aŭ per la retadreso kongreso@esperanto.es

PERSONA (J) NOMO (J)
Your answer
PFAMILIA(J) NOMO(J)
Your answer
URBO
Your answer
PROVINCO / REGIONO / LANDO
Your answer
RETADRESO
Your answer
TELEFONNUMERO
Your answer
INDIVIDUA MEMBRO DE HISPANA ESPERANTO-FEDERACIO?
NASKIĜDATO
nedevige, (nur por statistiko aŭ rabato)
MM
/
DD
/
YYYY
DATO DE PAGO
La efektiva dato estos tiu de ricevo de pago.
MM
/
DD
/
YYYY
MANIERO DE PAGO
Your answer
KATEGORIO DE ALIĜO
KOTIZO
Your answer
DONACO
Your answer
SUMO
Your answer
KOTIZOJ
Aliĝo ĝis la 31-a de januaro 2017 (1)
Membro de HEF aŭ Liberanimo 35€
Ne membro de HEF 45€
Juna membro de HEF (malpli ol 30) (2) 25€
Junulo nemembranta en HEF (malpli ol 30) 30€

Inter la 1-a de februaro kaj la 15-a de majo 2017 (1)
Membro de HEF aŭ Liberanimo 45€
Ne membro de HEF 55€
Juna membro de HEF (malpli ol 30) (2) 35€
Junulo nemembranta en HEF (malpli ol 30) 40€

Post la 16-a de majo 2017 kaj surloka aliĝo
Membro de HEF aŭ Liberanimo 55€
Ne membro de HEF 65€
Juna membro de HEF (malpli ol 30) (2) 45€
Junulo nemembranta en HEF (malpli ol 30) 50€

La aliĝo estas senpaga por nepraj akompanantoj de handikapuloj kaj naskiĝintoj post 31-12-1996.

Se vi volas partopreni la kongreson, sed vi havas ian malfacilaĵon, bonvolu kontakti la organizantojn.

(1) La efektiva dato estos tiu de ricevo de pago.
(2) Sama rabato estas aplikebla al lernantoj de Esperanto ĉeestantaj kursojn organizitajn de grupoj aligitaj al HEF, komenciĝintajn inter septembro 2016 kaj aprilo 2017

Bonvolu pagi la kotizon prefere per la konto je la nomo de "Liberanimo", ĉe “Caja Rural de Teruel” ES28 3080 0001 8123 5515 9217

Ĉefe por homoj loĝantaj ekster Hispanio, ankaŭ eblas pagi per la rimedoj de HEF. En tiu kazo, nepre indiku la tekston "Kongreso" kaj vian nomon:
- Paypal (konto je la nomo de HEF, admin@esperanto.es)
- Konto de HEF ĉe UEA: hefb-m
- Bankokontoj de la “Federación Española de Esperanto”

Sin título
SE VI PRETAS PARTOPRENI LA PROGRAMON, BV. PRISKRIBI VIAN PROPONON
Your answer
KOMENTOJ
Your answer
RIMARKOJ
NOTO PRI PERSONAJ INFORMOJ: VIA NOMO KAJ DEVENLOKO APEROS EN RETA LISTO DE ALIĜINTOJ KAJ EN KONGRESLIBRO; VI RAJTAS SUGESTI LA MANIERON SUB KIU ĜI APERU.

ONI PLANAS HAVIGI LISTON DE NOMOJ KAJ RETADRESOJ AL ĈIUJ KONGRESANOJ, SED VI RAJTAS PETI KE VI NE APERU EN TIU LISTO.

CETERAJ INFORMOJ ESTOS ARKIVATAJ ĈE HEF KAJ UTILIGATAJ NUR POR INTERNAJ CELOJ

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms